Hướng dẫn 0 Giỏ hàng Đăng nhập

Giá PK2 1840000 đ Giá tham chiếu -85074 Cam máy điện tử UAS-H3020 (Bộ)
Giá PK2 165000 đ Giá tham chiếu 1300d-4-160 Táo kim máy loại kansai 2 kim 3 chỉ- 1/4inch (Cái)
Giá PK2 320000 đ Giá tham chiếu EJ6050-081A mặt nguyệt 1/4" máy CSU-4250MBF (Cái)
Giá PK2 750000 đ Giá tham chiếu M100-U-20-DP-STD Phí bảo trì hộp điều khiển Golden Wheel (Lần)
Giá PK2 1800000 đ Giá tham chiếu C0824427 PHÍ BẢO TRÌ HỘP ĐIỀU KHIỂN CSA-3450 (Lần)
Giá PK2 6000000 đ Giá tham chiếu RM-85024 Thuê máy lập trình 3020 (Lần)
Giá PK2 2311500 đ Giá tham chiếu RB-85023 Sửa bo mấy điện tử 5030 (Lần)
Giá PK2 90000 đ Giá tham chiếu E38,39 Thuyền suốt KM2070 (Cái)
Giá PK2 190000 đ Giá tham chiếu F28,29 Thuyền+suốt DPK2 (Bộ)
Giá PK2 125000 đ Giá tham chiếu -84989 Chân vịt máy DPK2 (Bộ)
Giá PK2 300000 đ Giá tham chiếu 8365111300 Mặt nguyệt 2 kim 1/8 Golden wheel (Cái)
Giá PK2 8000 đ Giá tham chiếu E11722B Nắp chỉnh chỉ thưa dày Golden wheel (Cái)
Giá PK2 7000 đ Giá tham chiếu 6102164100 Vòng chỉnh chỉ thưa dày Golden wheel (Cái)
Giá PK2 1550000 đ Giá tham chiếu 7FH4150 Ổ chao Fuku máy golden wheel (Cái)
Giá PK2 950000 đ Giá tham chiếu FL-84631 Bàn sáng máy điện tử 400*300 (Cái)
Giá PK2 5400000 đ Giá tham chiếu P716033 Bàn phím máy bọ Golden wheel (Bộ)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu -84515 bánh xe máy may 340 có tán (Cái)
Giá PK2 1175000 đ Giá tham chiếu -84514 Bộ chân + bàn máy may 380BL (Bộ)
Giá PK2 750000 đ Giá tham chiếu -84513 bàn máy may 390BL (Bộ)
Giá PK2 17200000 đ Giá tham chiếu Q16-51 Bo 2 tầng máy điện tử 1306 (Bộ)
Giá PK2 950000 đ Giá tham chiếu -84395 Thấu kính lồi 50.8 máy Laser (Cái)
Giá PK2 4750000 đ Giá tham chiếu ACE 5075 Board máy ép tem (Cái)
Giá PK2 2748500 đ Giá tham chiếu PT10 Phụ tùng bàn phím 1811 Sunstar (Bộ)
Giá PK2 650000 đ Giá tham chiếu T22-3 Quạt motor máy 3020 (Cái)
Giá PK2 6555000 đ Giá tham chiếu EP-000039-00 Bo nguồn 1201 ZWS240PAF-48/J HF (Cái)
Giá PK2 1625000 đ Giá tham chiếu NG-84143 Bộ cự ly CSA-1300D-4160M. (Cái)
Giá PK2 2047000 đ Giá tham chiếu MT-84130 Sửa hộp bo máy điện tử (Lần)
Giá PK2 448500 đ Giá tham chiếu MT-84129 Sửa hộp bo máy bọ (Lần)
Giá PK2 1532000 đ Giá tham chiếu MT-84128 Motor máy bọ 1201. (Lần)
Giá PK2 1850000 đ Giá tham chiếu MT-84127 Sửa bo máy bọ 1201 (Lần)
Giá PK2 51750 đ Giá tham chiếu BT-84126 "Cam máy điện tử sps/5050" (Cái)
Giá PK2 950000 đ Giá tham chiếu EH-253 Bộ cự ly 3/16 máy CS-8350 Hoàng Đạt (Bộ)
Giá PK2 950000 đ Giá tham chiếu GS-3/16 bộ cự ly 3/16 máy CS-8350 Sunstar (Bộ)
Giá PK2 700000 đ Giá tham chiếu -84052 Bộ cự ly 3/16 cho máy Golden Wheel CS-8350 (Bộ)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu PSC-AC001800 HEX SOCKET BOLT (M4*L8) (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu DSC-BA001900 SCREW, (Cái)
Giá PK2 85 $ Giá tham chiếu CA-003815-02 CABLE'' (Cái)
Giá PK2 25 $ Giá tham chiếu CA-003813-00 CABLE''' (Cái)
Giá PK2 125 $ Giá tham chiếu CA-003814-02 CABLE' (Cái)
Giá PK2 1083 $ Giá tham chiếu AXF-PS000300 X-AXIS LM-GUIDE ASS^Y (Cái)
Giá PK2 2 $ Giá tham chiếu DSC-AC002800 SCREW FOR OIL OUTLET (Cái)
Giá PK2 2 $ Giá tham chiếu DSC-FA003101 STUD SCREW (Cái)
Giá PK2 5 $ Giá tham chiếu CPB-KB000200 PRESSER BAR (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu PWS-AA000200 WASHER' (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu DSC-BJ000800 SCREW' (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu DSC-BF002100 THEAD TRIMMING LEVER SCREW ' (Cái)
Giá PK2 3 $ Giá tham chiếu ATT-PS000600 THREA TRIMMING LEVER "A" (Cái)
Giá PK2 3 $ Giá tham chiếu CTT-CL000100 THREA TRIMMING LEVER RING (Cái)
Giá PK2 3,5 $ Giá tham chiếu ATT-PS000800 THREA TRIMMING LEVER "B"(GS) 306G (Cái)
Giá PK2 1,5 $ Giá tham chiếu CTT-CA000100 MOVING MES LINK ' (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu DWS-AA004000 WASHER (T=0.7) (Cái)
Giá PK2 3,5 $ Giá tham chiếu DSC-FA001801 HINGE SCREW FOR MOVING MES' (Cái)
Giá PK2 19,5 $ Giá tham chiếu ATT-PS000401 MOVING MES ' (Cái)
Giá PK2 1 $ Giá tham chiếu PSC-AC000300 SHUTTLE DRIVER SCREW (Cái)
Giá PK2 36 $ Giá tham chiếu CHK-HA000101 SHUTTLE DRIVER ' (Cái)
Giá PK2 95 $ Giá tham chiếu CHK-HA000100 SHUTTLE(H)' (Cái)
Giá PK2 1111 $ Giá tham chiếu EA-001138-00 OP BOX (7'') (Cái)
Giá PK2 3,5 $ Giá tham chiếu CUF-CQ000100 CLIMB DEVICE DIAL PLATE (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu DSC-FA016500 LOWER SHAFT FRONT BUSHING SCRE (Cái)
Giá PK2 120 $ Giá tham chiếu Z-M-52872-00 MOTOR (750W) (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu DSC-BC001000 THREAD TAKE-UP COVER SCREW (11) (Cái)
Giá PK2 15 $ Giá tham chiếu AMB-PS005701 MOTOR COVER ASSEMBLY (Cái)
Giá PK2 1 $ Giá tham chiếu DPK-CB003001 REAR RUBBER CAP OF BED (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu PSC-AG000800 BOLT. (Cái)
Giá PK2 10 $ Giá tham chiếu CUS-LA000101 COVER OF UPPER SHAFT PULLRY (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu DSC-CB000500 CAM CONTACT GUIDE FIXING SCREW. (Cái)
Giá PK2 5 $ Giá tham chiếu CUS-BJ001801 HAND PULLEY FIX PLATE (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu PSC-AC003700 HEX SOCKET BOLT (M5*L20) (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu DWS-CA000100 SPRING WASHER (Cái)
Giá PK2 0,5 $ Giá tham chiếu DSC-CB000400 SCREW (1/4'',N=40) (Cái)
Giá PK2 2530000 đ Giá tham chiếu E-30 Cụm ổ máy 1306 (Cái)
Giá PK2 2500000 đ Giá tham chiếu Rs-83705 Thuê máy điện tử (Lần)
Giá PK2 350000 đ Giá tham chiếu M18-1 Bảo vệ dây curo máy 380B (Bộ)
Giá PK2 500000 đ Giá tham chiếu -83666 Bộ trụ chân vịt C44~50 380B (Bộ)
Giá PK2 500000 đ Giá tham chiếu -83665 Cụm chân vịt C32~41 (Bộ)
Giá PK2 80000 đ Giá tham chiếu SS-83662 Mắt dò trục X 3020 (Cái)
Giá PK2 1000 $ Giá tham chiếu -83630 Hộp biến tần trục Y. (Cái)
Giá PK2 46295 đ Giá tham chiếu 51503148T5 Dây động 6102BT, 51503148T5. (Sợi)
Giá PK2 8530 đ Giá tham chiếu ZSG-15057 Phụ tùng máy may CS-6102-BT, ZSG-15057. (Cái)
Giá PK2 12183 đ Giá tham chiếu ZSG12029 Phụ tùng máy may ZSG12029; máy CS-6102-BT. (Cái)
Giá PK2 8530 đ Giá tham chiếu 1019427500 Phụ tùng máy may ZSG15035, máy CS-6102-BT. (Cái)
Giá PK2 46295 đ Giá tham chiếu 8233344000 Phụ tùng máy may 8233344000, máy CS-8713-V. (Cái)
Giá PK2 9 $ Giá tham chiếu DS-HMT4-83570 Ron bình keo _ DS-HMT4 (Cái)
Giá PK2 1480000 đ Giá tham chiếu VM-83569 Máy sơn biên IB07 (Bộ)
Giá PK2 587000 đ Giá tham chiếu VM-83568 Hộp sơn và con lăn (Bộ)
Giá PK2 2135250 đ Giá tham chiếu SB-83547 Đế trụ chân vịt (Cái)
Giá PK2 2069000 đ Giá tham chiếu SP-83546 Phụ tùng bo XY (Cái)
Giá PK2 1040000 đ Giá tham chiếu PF-83545 Chân vit ép (Cái)
Giá PK2 2662400 đ Giá tham chiếu SP-83544 Bàn đạp 3 bước (Cái)
Giá PK2 1059000 đ Giá tham chiếu E-26 Chao máy may (Cái)
Giá PK2 95000 đ Giá tham chiếu -83538 Van hơi (Cái)
Giá PK2 70000 đ Giá tham chiếu -83537 Ốc cam1507 (Con)
Giá PK2 81000 đ Giá tham chiếu -83536 Cam 1507 (Cái)
Giá PK2 102600 đ Giá tham chiếu 1018120600 Vĩ đỡ kim máy 6102BT PC6101-OA. (Cái)
Giá PK2 237600 đ Giá tham chiếu 1018121800 Dao cắt chỉ động PC6111-0A. (Cái)
Giá PK2 95000 đ Giá tham chiếu 1018123700 Khoen búa đá dao PC6118-0A. (Cái)
Giá PK2 81000 đ Giá tham chiếu 1018123800 Lưỡi búa trên 3450245005 máy 6102BT. (Cái)
Giá PK2 11523 đ Giá tham chiếu 1018124300 Lông đền dao động 3450243230 máy 6102BT. (Cái)
Giá PK2 302400 đ Giá tham chiếu 1018124700 Mặt bàn sàn 3450532A3 máy may 3450. (Cái)
Giá PK2 594000 đ Giá tham chiếu 1018125000 Trục giữa bàn sàng 3450257700 máy may 3450. (Cái)
Giá PK2 550000 đ Giá tham chiếu 1018457900 Cóc hơi máy may 3450. (Cái)
Giá PK2 27000 đ Giá tham chiếu 1018457800 Chân gắn mắt sau 24V. (Cái)
Giá PK2 907200 đ Giá tham chiếu 1016155000 Nhông trên và dưới của ổ máy 590XH. (Cái)
Giá PK2 81000 đ Giá tham chiếu CUS-DA000100 Link cam (Cái)
Giá PK2 198000 đ Giá tham chiếu -83488 Nhôm tấm 230*410*6mm (Tấm)
Giá PK2 1746765 đ Giá tham chiếu F-5 GUIDE RAIL FOR ROLLER (Cái)
Giá PK2 10215 đ Giá tham chiếu F-7 SPRING WASHER (@4-NO2) (Cái)
Giá PK2 10215 đ Giá tham chiếu F-6 SCERW(M480.7 L=15) (Cái)
Giá PK2 377955 đ Giá tham chiếu F-8 CAM ROLLER BAEARINGILFR50/5K (Cái)
Giá PK2 10215 đ Giá tham chiếu F-10 WASHER SPS/C-5050. (Cái)
Giá PK2 10215 đ Giá tham chiếu F-11 HEX.NUT (M4-NO2) (Cái)
Giá PK2 61290 đ Giá tham chiếu F-9 SCREW SPS/C-5050. (Cái)
Giá PK2 10215 đ Giá tham chiếu F-13 HEX.NUT (M5) (Cái)
Giá PK2 30645 đ Giá tham chiếu F-12 CAM ROLLER STUD (B) (Cái)
Giá PK2 682200 đ Giá tham chiếu -83455 Chân vịt máy 390. (Cái)
Giá PK2 454800 đ Giá tham chiếu -83454 Chân vịt máy 390 2.0 (Cái)
Giá PK2 454800 đ Giá tham chiếu -83453 Chân vịt máy 390 1.8 (Cái)
Giá PK2 200000 đ Giá tham chiếu -83452 Mặt nguyệt 390 (Cái)
Giá PK2 1932900 đ Giá tham chiếu -83451 Thuyền máy 390 (Cái)
Giá PK2 4775400 đ Giá tham chiếu -83450 Bạc đạn máy 390 (Cái)
Giá PK2 30000 đ Giá tham chiếu CV-83427 Cử viền máy 380 ( 20*25) (Cái)
Giá PK2 5000 đ Giá tham chiếu BA-83426 Bas máy 340 (Cái)
Giá PK2 520000 đ Giá tham chiếu C2 Bộ cò máy 1507 (Cái)
Giá PK2 340200 đ Giá tham chiếu 1017864700 Dây curoa máy may Ziczac IZ-H653. (Sợi)
Giá PK2 172600 đ Giá tham chiếu -83398 Đòn gánh KM-818. (Cái)
Giá PK2 208000 đ Giá tham chiếu -83397 Bạc đạn nâng chân vịt (nhỏ) máy điện tử. (Cái)
Giá PK2 66300 đ Giá tham chiếu -83388 Chân vịt lò xo. (Cái)
Giá PK2 506000 đ Giá tham chiếu 12-001A-PT10 Mặt bàn phím Sunstar 1201. (Cái)
Giá PK2 351000 đ Giá tham chiếu 1017558300 Mắt 5V dài máy UAS-H900-D. (Cái)
Giá PK2 351000 đ Giá tham chiếu 1017558400 Mắt 5V tròn máy UAS-H900-D. (Cái)
Giá PK2 85300 đ Giá tham chiếu 1017547600 Bánh xe máy điện tử. (Cái)
Giá PK2 316655 đ Giá tham chiếu J47~J56 Bộ dao cắt chỉ 1811.. (Cái)
Giá PK2 817200 đ Giá tham chiếu D-44 Bộ đánh suốt. (Cái)
Giá PK2 6547815 đ Giá tham chiếu T-30 Bo motor 2516 (Cái)
Giá PK2 612900 đ Giá tham chiếu E-21 nắp chụp 1811 (Cái)
Giá PK2 1940850 đ Giá tham chiếu E-26 Chao 1811 (Cái)
Giá PK2 91935 đ Giá tham chiếu E-25 Suốt 1811 (Cái)
Giá PK2 1021500 đ Giá tham chiếu E-22 Thuyền 1811 (Cái)
Giá PK2 704835 đ Giá tham chiếu G41~G46 Bộ Đánh suốt 1811 (Cái)
Giá PK2 612900 đ Giá tham chiếu R-12-1 Bàn phím 1811 (Cái)
Giá PK2 612900 đ Giá tham chiếu E-21 Nắp Chụp 1306 (Cái)
Giá PK2 1940850 đ Giá tham chiếu E-26 Chao 1306, (Cái)
Giá PK2 91935 đ Giá tham chiếu E-25 Suốt 1306, (Cái)
Giá PK2 1021500 đ Giá tham chiếu E-22 Thuyền 1306 (Cái)
Giá PK2 60000 đ Giá tham chiếu H-1 Cụm đồng tiền 1306 (Cái)
Giá PK2 649620 đ Giá tham chiếu J16 Thread Trimming Driving Link Ass’y (Cái)
Giá PK2 81720 đ Giá tham chiếu J19~J21 Bộ cam cắt chỉ (Cái)
Giá PK2 817200 đ Giá tham chiếu J-1 Thread Trimming Solenoid Ass’y (Cái)
Giá PK2 60000 đ Giá tham chiếu 87101614W1 Bàn lừa 8703 (Cái)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu EJ1075-081A Bộ cự li 1/4 (Cái)
Giá PK2 594000 đ Giá tham chiếu -83129 Đầu đò máy XH590, XH580 Unicorn. (Cái)
Giá PK2 20000 đ Giá tham chiếu AT-83119 Chặn ổ máy 340 (Cái)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu AT-83118 Mặt nguyệt A10 (Cái)
Giá PK2 600000 đ Giá tham chiếu -83112 Sửa hộp board máy Golden Wheel. (Cái)
Giá PK2 38000 đ Giá tham chiếu -83110 Dây nguồn máy may dài 3M (Cái)
Giá PK2 290000 đ Giá tham chiếu 05S366S-306H Chân vịt SPS/A-5030HS (Cái)
Giá PK2 11250 đ Giá tham chiếu G-44 Ốc G-44 1306 HS-10 (Cái)
Giá PK2 56250 đ Giá tham chiếu J-53 Thread trimming lever shaft. (Cái)
Giá PK2 67500 đ Giá tham chiếu J-52 Thread trimming lever A (Cái)
Giá PK2 78750 đ Giá tham chiếu J-49 Thread trimming lever B (Cái)
Giá PK2 316655 đ Giá tham chiếu J-51 Thread trimming lever ring. (Cái)
Giá PK2 19440000 đ Giá tham chiếu Q-39-43 Bo Chương Trình 1811 HS- 20. (Cái)
Giá PK2 11250 đ Giá tham chiếu J-56 WASHER 1811HS-20. (Cái)
Giá PK2 236250 đ Giá tham chiếu G-43 Fixed mes. (Cái)
Giá PK2 11250 đ Giá tham chiếu J-55 Ốc J-55 1811HS-20 (Cái)
Giá PK2 78750 đ Giá tham chiếu G-46 Hinge screw for moving mes. (Cái)
Giá PK2 11250 đ Giá tham chiếu J-54 THREAD TRIMMING LEVER SCREW 1811HS-20. (Cái)
Giá PK2 11250 đ Giá tham chiếu J-47 WASHER(T=0.7) 1811HS-20, (Cái)
Giá PK2 438750 đ Giá tham chiếu G-45 Moving mes. (Cái)
Giá PK2 5625000 đ Giá tham chiếu Q-16 Bo Motor 1811 HS-20 (Cái)
Giá PK2 675000 đ Giá tham chiếu R-12-1 P/TE membrain s/w (Cái)
Giá PK2 56250 đ Giá tham chiếu J-53 THREAD TRIMMING LEVER SHAFT 1811HS , (Cái)
Giá PK2 67500 đ Giá tham chiếu J-52 THREAD TRIMMING LEVER "A"1811HS. (Cái)
Giá PK2 1125000 đ Giá tham chiếu E-22 Bobbin case ass'y (Cái)
Giá PK2 67500 đ Giá tham chiếu J-51 THREAD TRIMMING LEVER RING 1811HS (Cái)
Giá PK2 315000 đ Giá tham chiếu Q-56 IC SFIC-100 (Cái)
Giá PK2 78750 đ Giá tham chiếu J-49 THREAD TRIMMING LEVER "B"(HS) (Cái)
Giá PK2 236250 đ Giá tham chiếu T-41 Feed plate clamp T-41 (Cái)
Giá PK2 236250 đ Giá tham chiếu T-40 Feed plate clamp T-40 (Cái)
Giá PK2 776250 đ Giá tham chiếu G-43-46 Bộ dao cắt chỉ 1811HS-20 (Cái)
Giá PK2 281250 đ Giá tham chiếu f-61 Chân vịt f-61 (Cái)
Giá PK2 168750 đ Giá tham chiếu Q-56 FET 2SK2700 (Cái)
Giá PK2 281250 đ Giá tham chiếu F-61 Chân Vit 1306 (Cái)
Giá PK2 5757000 đ Giá tham chiếu R-12 Bàn phím 1306 (Cái)
Giá PK2 91935 đ Giá tham chiếu E-25 Suốt 1306 (Cái)
Giá PK2 1125000 đ Giá tham chiếu E-22 Thuyền máy 1306 (Cái)
Giá PK2 315000 đ Giá tham chiếu Q-56 HCPL-7800 (Cái)
Giá PK2 675000 đ Giá tham chiếu T-55 Bàn kẹp(R) (Cái)
Giá PK2 675000 đ Giá tham chiếu T-45 Bàn kẹp(L) (Cái)
Giá PK2 56250 đ Giá tham chiếu Q-56 Sement resistant 10w/10r (Cái)
Giá PK2 236250 đ Giá tham chiếu T-41 Khuôn kẹp (R) (Cái)
Giá PK2 1575000 đ Giá tham chiếu Q-56 IPM (Cái)
Giá PK2 7875000 đ Giá tham chiếu L-1 Y-drive motor ass'y (Cái)
Giá PK2 236250 đ Giá tham chiếu T-40 Khuôn kẹp (Cái)
Giá PK2 1350000 đ Giá tham chiếu encoder Step encoder rev01 B/D ass'y (Cái)
Giá PK2 101250 đ Giá tham chiếu E-25 Bobbin E25 (Cái)
Giá PK2 đ Giá tham chiếu E-26 Shuttle(H) (Cái)
Giá PK2 708750 đ Giá tham chiếu PBT-BC000900 Dây curoa trục X 5030 (Cái)
Giá PK2 214900 đ Giá tham chiếu -83047 Nắp chụp máy KM818. (Cái)
Giá PK2 1036000 đ Giá tham chiếu -83046 Bộ chân bàn + máy may. (Bộ)
Giá PK2 68000 đ Giá tham chiếu -83045 Chân vịt máy trụ viền 380. (Cái)
Giá PK2 171700 đ Giá tham chiếu -83044 Bộ mặt nguyệt, bàn lừa, chân vịt zic zắc. (Bộ)
Giá PK2 950000 đ Giá tham chiếu -83043 Dây curoa máy Mitsubish (Cái)
Giá PK2 172800 đ Giá tham chiếu -83034 Mặt nguyệt đồng tiền máy Unicorn. (Cái)
Giá PK2 345600 đ Giá tham chiếu -83033 Bộ dao lập trình máy Unicorn. (Bộ)
Giá PK2 312100 đ Giá tham chiếu -83032 Long đền dao Unicorn. (Bộ)
Giá PK2 214900 đ Giá tham chiếu -83029 Nắp chụp ổ máy KM-818. (Cái)
Giá PK2 55100 đ Giá tham chiếu -83028 Chân vịt máy 39,0 loại thường không ráp gân. (Cái)
Giá PK2 1188000 đ Giá tham chiếu -83024 Dây solenoi. (Cái)
Giá PK2 16200 đ Giá tham chiếu -83006 Bánh thun máy Unicorn. (Cái)
Giá PK2 1100 $ Giá tham chiếu AT-82997 Board trục Y máy Unicorn 6040 (Bộ)
Giá PK2 1100 $ Giá tham chiếu AT-82996 Board trục X máy Unicorn 6040 (Bộ)
Giá PK2 115000 đ Giá tham chiếu AT-82993 Đòn gánh máy Unicorn H3400 (Bộ)
Giá PK2 80000 đ Giá tham chiếu AT-82992 Trụ kim + Táo kim máy Unicorn H580 (Cây)
Giá PK2 126000 đ Giá tham chiếu 3450602805-T Mắt 24V CSA-3450. (Cái)
Giá PK2 10000 đ Giá tham chiếu 3450156900 Miếng đỡ mắt CSA-3450. (Cái)
Giá PK2 8000 đ Giá tham chiếu 3450140700 Sỏ chỉ trụ kim CSA-3450. (Cái)
Giá PK2 350000 đ Giá tham chiếu 3450180104 Cây trục ổ CSA-3450. (Cây)
Giá PK2 345600 đ Giá tham chiếu -82972 Dao máy lập trình. (Bộ)
Giá PK2 40000 đ Giá tham chiếu -82966 Đèn LED máy may. (Bộ)
Giá PK2 1566000 đ Giá tham chiếu -82964 Ổ máy 590XH. (Cái)
Giá PK2 91800 đ Giá tham chiếu -82963 Bộ cự ly của chân vịt máy 2 kim 13/16. (Cái)
Giá PK2 259200 đ Giá tham chiếu T Dao cắt máy CNC 2F-03.0*8*3*50. (Cái)
Giá PK2 1188000 $ Giá tham chiếu -82961 Silinoy máy may Unicorn. (Cái)
Giá PK2 8000 đ Giá tham chiếu ZSN16004 Tán đồng tiền CS-3450. (Cái)
Giá PK2 6000 đ Giá tham chiếu PC1021-1A Lò xo đồng tiền CS-3450. (Cái)
Giá PK2 5000 đ Giá tham chiếu HB1025-0A Miếng đồng tiền CS-3450. (Cái)
Giá PK2 10000 đ Giá tham chiếu PC1026-1A Cây ốc điều chỉnh đồng tiền CS-3450. (Cái)
Giá PK2 260000 đ Giá tham chiếu PC6106-0A Sừng trâu máy CS-3450. (Cái)
Giá PK2 280000 đ Giá tham chiếu 3450181300 - 7F-H8150 Chao máy CS-3450. (Cái)
Giá PK2 3500 đ Giá tham chiếu ZSJ12006. Ốc sừng trâu ổ CS-3450. (Cái)
Giá PK2 30000 đ Giá tham chiếu PC6101-0A Vĩ chặn kim CS-3450. (Cái)
Giá PK2 172000 đ Giá tham chiếu E-41~45 Phụ tùng Sunstar E-1507(E-41~E45) (Bộ)
Giá PK2 14620 đ Giá tham chiếu 5150343500 Đầu nâng chân vịt 6102BT. (Cái)
Giá PK2 22000 đ Giá tham chiếu ZSF32001 Ốc ZSF32001. (Cái)
Giá PK2 1800000 đ Giá tham chiếu 8350185100 Ổ máy 7F-H8BL. (Cái)
Giá PK2 16000 đ Giá tham chiếu 51503149T0 Dây động 6102BT. (Sợi)
Giá PK2 50000 đ Giá tham chiếu E6111-2A Dao tĩnh 6102BT. (Cái)
Giá PK2 660000 đ Giá tham chiếu -82905 Bạc đạn trượt máy lập trình Unicorn. (Cái)
Giá PK2 9720000 đ Giá tham chiếu BD-000296-20-82898 Bo MMD A2516 (Cái)
Giá PK2 240000 đ Giá tham chiếu CGA-GC000100-82896 Chân vịt máy điện tử CGA-GC000100 (Cái)
Giá PK2 9315000 đ Giá tham chiếu BD-000441-05-82892 Bo MMD E/1507 (Cái)
Giá PK2 146000 đ Giá tham chiếu -82840 Thuyền 590XH. (Cái)
Giá PK2 23800 đ Giá tham chiếu -82839 Thuyền 380 lớn. (Cái)
Giá PK2 1822500 đ Giá tham chiếu D-1+D-9+D-10+D-15 Phụ tùng Sunstar 5030 (D-1+D-9+D-10+D-15) (Bộ)
Giá PK2 20250 đ Giá tham chiếu DSC-FA001500(E-21) Phụ tùng E-21 máy Sunstar 1201 (Con)
Giá PK2 2276000 đ Giá tham chiếu AT-82808 Trục ổ máy Unicorn 6040 (Bộ)
Giá PK2 đ Giá tham chiếu M21 bo nguồn máy 1201 (Cái)
Giá PK2 26143000 đ Giá tham chiếu PB-82770 Bo nguồn máy 5050 (Cái)
Giá PK2 90000 đ Giá tham chiếu E38 Lò Xo cần gạt E38-340 (Cái)
Giá PK2 22000 đ Giá tham chiếu A7 Xỏ chỉ A7 (Cái)
Giá PK2 50000 đ Giá tham chiếu E32 Pass ,Tán E32 (Cái)
Giá PK2 20000 đ Giá tham chiếu C41 Lò xo trụ chân vịt 340 (Cái)
Giá PK2 54000 đ Giá tham chiếu A30-1 Bass Chỉ 340 (Cái)
Giá PK2 12000 đ Giá tham chiếu A18 Móc Chỉ A18 (Cái)
Giá PK2 11000 đ Giá tham chiếu C57 Ốc C57 (Cái)
Giá PK2 18000 đ Giá tham chiếu E33 Ốc E33-340 (Cái)
Giá PK2 47500 đ Giá tham chiếu C35 Tay dên C35-340 (Cái)
Giá PK2 22000 đ Giá tham chiếu E37 lò xo E37 (Cái)
Giá PK2 122000 đ Giá tham chiếu C23 Thanh gắn bàn lừa C23 (Cái)
Giá PK2 150000 đ Giá tham chiếu AT-82724 Sừng trâu cho máy Unicorm 6040 (Cái)
Giá PK2 5005 đ Giá tham chiếu D-73, D-76 Screw D-73 (Con)
Giá PK2 95095 đ Giá tham chiếu D-19 Braket D-13 (Cái)
Giá PK2 22522 đ Giá tham chiếu D-3-11 Screw D-3 (Con)
Giá PK2 197697 đ Giá tham chiếu D-2 Feed plate holder D-2 (Con)
Giá PK2 165165 đ Giá tham chiếu A-49 Feed plate A-49 (Cái)
Giá PK2 5005 đ Giá tham chiếu A-40,A-42 Screw H 580 XH (Con)
Giá PK2 95095 đ Giá tham chiếu A-1 Needle Plate. (Cái)
Giá PK2 305305 đ Giá tham chiếu 5-11,12 5-11 -> 5-12 (Bộ)
Giá PK2 4354350 đ Giá tham chiếu f59 Hook Assy. (Cái)
Giá PK2 232624 đ Giá tham chiếu 7-1 Thread tention asm (Bộ)
Giá PK2 117617 đ Giá tham chiếu 13-1 Thread stand assy (Cái)
Giá PK2 32533 đ Giá tham chiếu F-34,F-37 Nut Screw (Cái)
Giá PK2 477978 đ Giá tham chiếu F-15~F-18 Crank Washer (Bộ)
Giá PK2 355355 đ Giá tham chiếu Belt cover assy (Cái)
Giá PK2 212713 đ Giá tham chiếu F-7 ,F-8 Lever (Bộ)
Giá PK2 1141140 đ Giá tham chiếu 5-1 -> 5-6 5-1 -> 5-6 (Hộp)
Giá PK2 157658 đ Giá tham chiếu H-1 Thread tention assy (Cái)
Giá PK2 277777 đ Giá tham chiếu ELECTRIC CAM (Cái)
Giá PK2 360360 đ Giá tham chiếu 12-1 Bob divice asm (Cái)
Giá PK2 375375 đ Giá tham chiếu 14-8 Throad plate (Cái)
Giá PK2 137637 đ Giá tham chiếu 11-6 Feed dog H590XH (Cái)
Giá PK2 495495 đ Giá tham chiếu 6-29,30 Lowet shaft lever (Bộ)
Giá PK2 237737 đ Giá tham chiếu Y-ROD (Cái)
Giá PK2 8335827 đ Giá tham chiếu 6-24 -> 6-26 Hook asm (Bộ)
Giá PK2 2397395 đ Giá tham chiếu 6-5~6-11 Motorial Knifer (Bộ)
Giá PK2 7507 đ Giá tham chiếu 6-6 Screw 9-64-40L-25.4 (Cái)
Giá PK2 62563 đ Giá tham chiếu I-7 Sping (Cái)
Giá PK2 435435 đ Giá tham chiếu 4-31 -> 4-37 Upper feed rod (Bộ)
Giá PK2 55055 đ Giá tham chiếu Z-3 Knee lifter rod (Cái)
Giá PK2 575575 đ Giá tham chiếu 4-15 -> 4-23 Hinge screw B (Bộ)
Giá PK2 397897 đ Giá tham chiếu M-7~M15 Knee lifter spring (Bộ)
Giá PK2 125125 đ Giá tham chiếu 4-12 Upper feed link (Cái)
Giá PK2 2705953 đ Giá tham chiếu D-30 Hook Assy (Cái)
Giá PK2 436686 đ Giá tham chiếu C-8~11 Thead take-up assy (Bộ)
Giá PK2 2650000 đ Giá tham chiếu PBT-BC003600-82613 Dây curo trục Y SPS/A-5030HS20 (Cái)
Giá PK2 19400 đ Giá tham chiếu -82571 Lò xo máy cắt dây kéo. (Cái)
Giá PK2 3888000 đ Giá tham chiếu -85025 Máy đo độ ẩm (Cái)
Giá PK2 35000 đ Giá tham chiếu G-19 Bộ đánh suốt máy Sunstar KM-390 (Bộ)
Giá PK2 235 $ Giá tham chiếu H3020-80744-82404 Bàn kẹp H3020 (Cái)
Giá PK2 70000 đ Giá tham chiếu 87001113VO Phụ tùng máy Golden Wheel CS-8703-V (87001113VO) (Cái)
Giá PK2 350000 đ Giá tham chiếu 3450185804 Phụ tùng Golden Wheel CSA-3450 (3450185804) (Cái)
Giá PK2 130000 đ Giá tham chiếu ES6010-5A Phụ tùng máy Golden Wheel CS-2516 (ES6010-5A) (Cái)
Giá PK2 18000 đ Giá tham chiếu ZSG11095 Phụ tùng máy Golden Wheel CSA-3450 (ZSG11095) (Cái)
Giá PK2 21000 đ Giá tham chiếu 3450241700 Phụ tùng máy Golden Wheel CSA-3450 (3450241700) (Cái)
Giá PK2 3000 đ Giá tham chiếu ZSL11002 Phụ tùng máy Golden Wheel CSA-3450 (ZSL11002) (Cái)
Giá PK2 95000 đ Giá tham chiếu 3450241304 Phụ tùng máy Golden Wheel CSA-3450 (3450241304) (Cái)
Giá PK2 50163040 đ Giá tham chiếu CSA-3470-5 Máy may CSA 3470 5 (Bộ)
Giá PK2 1800000 đ Giá tham chiếu -82316 Hộp board máy bartack D31121094. (Cái)
Giá PK2 1800000 đ Giá tham chiếu -82315 Board máy bartack D31121098. (Cái)
Giá PK2 304000 đ Giá tham chiếu SPS/A-5030-HS-82313 Mắt dò A/1201 (Cái)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu E1283-0A Thanh dẫn pin máy CS-6102BT. (Cái)
Giá PK2 140000 đ Giá tham chiếu 6103150500 Khung dẫn máy CS-3102BT. (Cái)
Giá PK2 50000 đ Giá tham chiếu 51503148T6-51503148T5 Núm điều chỉnh tăng giảm. (Cái)
Giá PK2 7000 đ Giá tham chiếu 5150343900 Vòng dây máy CS-6102BT. (Sợi)
Giá PK2 450000 đ Giá tham chiếu -82279 Khuôn trên máy Unicorn 1310. (Cái)
Giá PK2 450000 đ Giá tham chiếu -82278 Khuôn trên máy Sunstar 1507. (Cái)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu No.E 1237-OA-82260 Nhựa No.E 1237-OA (Cái)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu No.M 4095-OA-82259 Lưỡi (A) No.M 4095-OA (Cái)
Giá PK2 130000 đ Giá tham chiếu HB7034-0A-82258 Dây curo mài dao HB7034-0A (Cái)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu ZMQ06003-82257 Ốc ZMQ06003 (Cái)
Giá PK2 104000 đ Giá tham chiếu MD1378-0A-82256 Tấm vách ngăn MD1378-0A (Cái)
Giá PK2 375000 đ Giá tham chiếu MD8050-0B-82255 Công tắc an toàn MD8050-0B (Cái)
Giá PK2 80000 đ Giá tham chiếu BB6003ZZ-82254 Bạc đạn mài dao BB6003ZZ (Cái)
Giá PK2 950000 đ Giá tham chiếu MD8033-0A-82253 Công tắc báo lỗi số 2 MD8033-0A (Cái)
Giá PK2 240000 đ Giá tham chiếu MD2211-0A-82252 Dây curo trục rulô MD2211-0A (Cái)
Giá PK2 1686000 đ Giá tham chiếu MD5119-OA-82251 Cây đá phá dao MD5119-OA (Cái)
Giá PK2 308000 đ Giá tham chiếu MD 4224-OA-82250 Miếng đẩy dao trên MD 4224-OA (Cái)
Giá PK2 324000 đ Giá tham chiếu MD 5218 -OA-82249 Miếng đẩy dao dưới MD 5218 -OA (Cái)
Giá PK2 512000 đ Giá tham chiếu MD 1275-OA-82248 Chỉnh đồng hồ MD 1275-OA (Cái)
Giá PK2 77000 đ Giá tham chiếu WD000050-82247 Bo đèn WD000050 (Cái)
Giá PK2 399000 đ Giá tham chiếu MD4230 OA-82246 Kiếng kiểm tra dao MD4230 OA (Cái)
Giá PK2 586000 đ Giá tham chiếu MD 1261-OA-82244 Bộ tăng chân vịt cao thấp MD 1261-OA (Cái)
Giá PK2 266000 đ Giá tham chiếu MD 8030-OA-82243 Công tắc báo lỗi số 1 MD 8030-OA (Cái)
Giá PK2 842000 đ Giá tham chiếu MD 2256-OA-82242 Bánh xe dao trên MD 2256-OA (Cái)
Giá PK2 787000 đ Giá tham chiếu MD 2256- OB-82241 Bánh xe dao dưới MD 2256- OB (Cái)
Giá PK2 411000 đ Giá tham chiếu MD 4228-OA-82240 Bo+đèn dòm dao+ốc+pas MD 4228-OA (Cái)
Giá PK2 6322000 đ Giá tham chiếu MD 2216-OA-82239 Bộ chuyện động lô dưới MD 2216-OA (Cái)
Giá PK2 2140000 đ Giá tham chiếu MD 2117-OA-82238 Lower idler wheel- bearing MD 2117-OA (Cái)
Giá PK2 180000 đ Giá tham chiếu MD 8047-1A-82237 Volim đồng hồ MD 8047-1A (Cái)
Giá PK2 94000 đ Giá tham chiếu MD 3022-OA-82236 Cà rác MD 3022-OA (Cái)
Giá PK2 1188000 đ Giá tham chiếu MD 4216 -OA-82235 Bộ kẹp dao MD 4216 -OA (Cái)
Giá PK2 350000 đ Giá tham chiếu AT-82234 Ổ máy lớn 380 YZH (Cái)
Giá PK2 101250 đ Giá tham chiếu T-23 (CCP-CA001600) Phụ tùng Sunstar E1507(T-23) (Cái)
Giá PK2 30375 đ Giá tham chiếu T-4(CCP-KC001500) Phụ tùng Sunstar E1507(T-4) (Cái)
Giá PK2 263000 đ Giá tham chiếu T-5+T-11~13 Phụ tùng Sunstar E1507(T-5+T-11~13) (Bộ)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu EJ1075 061A-82122 Táo kim EJ1075 061A (Cái)
Giá PK2 750000 đ Giá tham chiếu MT7600-0A Phụ tùng MT7600-0A máy Golden Wheel CS-6102 (Cái)
Giá PK2 1620 đ Giá tham chiếu -82080 Yếm thuyền máy ráp 590XH. (Cái)
Giá PK2 172125 đ Giá tham chiếu G-4+G-19+G-20 Phụ tùng G-4+G-19+G-20 máy Sunstar 1201 (Bộ)
Giá PK2 850500 đ Giá tham chiếu G-36 (CTT-BJ000501) Mặt nguyệt lớn máy Sunstar 1201 (Cái)
Giá PK2 810000 đ Giá tham chiếu 41-101A-120H-82052 Bộ đánh suốt 41-101A-120H (Bộ)
Giá PK2 5500000 đ Giá tham chiếu AR-0001 Bộ điều hơi máy 1811 (Cái)
Giá PK2 95000 đ Giá tham chiếu 10-008A-64L7 Dao di động Sunstar 640 (Cái)
Giá PK2 220000 đ Giá tham chiếu A-52 Mặt nguyệt 380B (Cái)
Giá PK2 200000 đ Giá tham chiếu A-47~49 Phụ tùng cho máy Sunstar 380(A-47~49) (Bộ)
Giá PK2 170000 đ Giá tham chiếu 34501532P3 Bàn sàng cho máy Golden Wheel CSA-3450-5B (Cái)
Giá PK2 1800000 đ Giá tham chiếu RB-81864 Sửa bo máy bọ CSA-3450. (Cái)
Giá PK2 310000 đ Giá tham chiếu SY-81862 Mắt sensor Y (Cái)
Giá PK2 85000 đ Giá tham chiếu BC-81861 Thuyền H900 (Cái)
Giá PK2 310000 đ Giá tham chiếu SS-81860 Chao H900 (Cái)
Giá PK2 1300000 đ Giá tham chiếu NP-81859 Bộ mặt nguyệt H900 (Cái)
Giá PK2 215000 đ Giá tham chiếu FD-81858 Bàn sàn H900 (Cái)
Giá PK2 285000 đ Giá tham chiếu PF-81857 Chân vịt H900 (Cái)
Giá PK2 1650000 đ Giá tham chiếu CR-81855 Màn hình LCD 1811 (Cái)
Giá PK2 9000 đ Giá tham chiếu -81828 Mặt nguyệt bọc viền 340. (Cái)
Giá PK2 10935000 đ Giá tham chiếu 04-000-5030 Phụ tùng Sunstar 5030 (P-20) (Bộ)
Giá PK2 688500 đ Giá tham chiếu CTT-CB000401-81797 Thanh liên kết CTT-CB000401 (Cái)
Giá PK2 2012500 đ Giá tham chiếu RP-81710 Sửa bo 1306 (Lần)
Giá PK2 1450000 đ Giá tham chiếu MT-81681 Đuôi motor máy 3400 (Cái)
Giá PK2 12000 đ Giá tham chiếu E14 Long đền E14 (Cái)
Giá PK2 12000 đ Giá tham chiếu E13 Ốc E13 (Cái)
Giá PK2 170000 đ Giá tham chiếu SS-81639 Ốc máy 340BL (Cái)
Giá PK2 42500 đ Giá tham chiếu BW-0001 Bánh xe cao su đen máy 340 (Cái)
Giá PK2 9000 đ Giá tham chiếu E21 Ốc vuông vặn đuôi E21 (Cái)
Giá PK2 15000 đ Giá tham chiếu E20 Ốc to E20 (Cái)
Giá PK2 3000 đ Giá tham chiếu C48 Ốc kim C47 (Cái)
Giá PK2 27000 đ Giá tham chiếu C47 Trụ ngắn 3 lỗ (Cái)
Giá PK2 130000 đ Giá tham chiếu C46 Cần gạt C46 (Cái)
Giá PK2 750000 đ Giá tham chiếu H51,52,53,55 Bộ cam bàn lừa máy 390 nhỏ (Bộ)
Giá PK2 38683645 đ Giá tham chiếu LS2-H590XH Bộ vât tư máy H590XH (Bộ)
Giá PK2 18638620 đ Giá tham chiếu LS2-H580XH Bộ vật tư máy H580XH (Bộ)
Giá PK2 633014 đ Giá tham chiếu 93600109 Bộ vật tư máy H653 (Bộ)
Giá PK2 2397395 đ Giá tham chiếu 6-4~11 Bộ vật tư máy H5000M-D (Bộ)
Giá PK2 186208 đ Giá tham chiếu C8~11,M7~15,Z3,I7 Bộ vật tư máy H540XH (Bộ)
Giá PK2 128000 đ Giá tham chiếu B1414232000 Con trươt B1414232000 (Cái)
Giá PK2 171000 đ Giá tham chiếu B1410771000 Ốc vít B1410771000 (Cái)
Giá PK2 1130000 đ Giá tham chiếu I-1 Cốt I-1 1201 (Cái)
Giá PK2 2500 đ Giá tham chiếu I-52 Ốc kim I-52 1201 (Cái)
Giá PK2 20000 đ Giá tham chiếu I-51 Ốc đen to I-51 (Cái)
Giá PK2 50000 đ Giá tham chiếu I-4 Ốc to I-4 1201 (Cái)
Giá PK2 400000 đ Giá tham chiếu A-43 Bộ đánh suốt A-43 1201 (Bộ)
Giá PK2 3550000 đ Giá tham chiếu U-5 Cụm U5 1201 (Cái)
Giá PK2 13000 đ Giá tham chiếu I39 I-39 1201 (Cái)
Giá PK2 4200 đ Giá tham chiếu I38 Ốc trắng to I-38 1201 (Cái)
Giá PK2 3200 đ Giá tham chiếu I-37 Bi trắng I-37 1201 (Cái)
Giá PK2 3800 đ Giá tham chiếu I24 Ốc đen I-24 1201 (Cái)
Giá PK2 9500 đ Giá tham chiếu I-47 Ốc đen I-47 1201 (Cái)
Giá PK2 2600000 đ Giá tham chiếu R4 R-4 1201 (Cái)
Giá PK2 80000 đ Giá tham chiếu R3 Tay đen R-3 1201 (Cái)
Giá PK2 80000 đ Giá tham chiếu R2 Tay đen R-2 1201 (Cái)
Giá PK2 7088000 đ Giá tham chiếu -81562 Motor SPS/F-2516-HS20 (Bộ)
Giá PK2 5500000 đ Giá tham chiếu H-5030 Ben hơi chân vịt máy 5050 (Bộ)
Giá PK2 170000 đ Giá tham chiếu AT-81503 Đế mặt nguyệt máy Unicorm H580 (Cái)
Giá PK2 5964000 đ Giá tham chiếu U-7~U-15 Phụ tùng Sunstar 1201 (U-7~U-15) (Bộ)
Giá PK2 895000 đ Giá tham chiếu RB-81489 Sửa bo máy 2516 (Lần)
Giá PK2 13000 đ Giá tham chiếu -81482 Ống hơi nhựa 10mm (Mét)
Giá PK2 0 đ Giá tham chiếu -81477 Mô tơ bước nâng chân vịt máy lập trình (Cái)
Giá PK2 5640 đ Giá tham chiếu -81466 Bas viền 340 (Cái)
Giá PK2 7000 đ Giá tham chiếu -81462 Râu tôm máy lập trình 1507 (Cái)
Giá PK2 15000 đ Giá tham chiếu -81460 đá cắt 1 tấc (Cái)
Giá PK2 81000 đ Giá tham chiếu -81451 CHÂN VỊT RÁP GÂN 5.0 (340BL) (Bộ)
Giá PK2 81000 đ Giá tham chiếu -81450 Chân vịt quay gân 5.0 (340BL) (Bộ)
Giá PK2 81000 đ Giá tham chiếu -81449 Chân vịt quay gân 5.5 máy 340BL (Bộ)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu C-32 Chân vịt ráp gân 380 (Bộ)
Giá PK2 10125 đ Giá tham chiếu -81437 ỐC SỪNG TRÂU MÁY BỌ (Con)
Giá PK2 415800 đ Giá tham chiếu -81432 Mặt nạ bọ: CS3450 (Cái)
Giá PK2 415800 đ Giá tham chiếu -81431 Mặt nạ bọ: UAS 900 (Cái)
Giá PK2 60000 đ Giá tham chiếu -81430 Bàn lừa H580 (Cái)
Giá PK2 3860700 đ Giá tham chiếu SP-81418 Linh kiện máy may MD6110 OA (Bộ)
Giá PK2 7088000 đ Giá tham chiếu STMO1-000001 Motor 1507HS-10 (Cái)
Giá PK2 137000 đ Giá tham chiếu HLE41 Dao máy xén 2164 (Cái)
Giá PK2 37471500 đ Giá tham chiếu CSU-4250 Máy may công nghiệp CSU-4250 (Cái)
Giá PK2 75000 đ Giá tham chiếu L6105-0A Thuyền máy 8703 (Cái)
Giá PK2 450000 đ Giá tham chiếu L6100-0A Ổ máy 8703 (Cái)
Giá PK2 9350 đ Giá tham chiếu F7, F8 Lever H580XH (Bộ)
Giá PK2 3096343 đ Giá tham chiếu H1 Thread tention assy H580XH (Cái)
Giá PK2 105380 đ Giá tham chiếu 6-4~6-11 Motorial knifer H5000 (Cái)
Giá PK2 62562 đ Giá tham chiếu I7 Spring H540XH (Cái)
Giá PK2 55055 đ Giá tham chiếu Z3 Knee lifter rod H540XH (Cái)
Giá PK2 202703 đ Giá tham chiếu M15 Knee lifter assy H540XH (Cái)
Giá PK2 8580 đ Giá tham chiếu M7~M12 Knee lifter spring H540XH (Cái)
Giá PK2 118943 đ Giá tham chiếu D30 Hook assy H540XH (Cái)
Giá PK2 436686 đ Giá tham chiếu C8~C11 Thead take up assy H540XH (Bộ)
Giá PK2 1800000 đ Giá tham chiếu BB-81351 hộp bo motor máy CS-3450 (Cái)
Giá PK2 3366000 đ Giá tham chiếu Bd-000315-04 Bo nguồn máy 2516 (Cái)
Giá PK2 1837000 đ Giá tham chiếu RB-81319 Sửa bo máy 1201 (Lần)
Giá PK2 75000 đ Giá tham chiếu -81290 Công tắc máy dập honeycomb. (Cái)
Giá PK2 729000 đ Giá tham chiếu CHK-HP000101-81272 Sừng trâu máy may điện tử 5030 CHK-HP000101 (Cái)
Giá PK2 1200000 đ Giá tham chiếu H71 Màn hình máy 1306 (Cái)
Giá PK2 125000 đ Giá tham chiếu -81260 Chân vịt dù (Cái)
Giá PK2 30000 đ Giá tham chiếu -81259 Khoen xỏ chỉ điện tử (Cái)
Giá PK2 90000 đ Giá tham chiếu -81257 Mặt nguyệt 1507 lỗ nhỏ (Cái)
Giá PK2 600000 đ Giá tham chiếu MB-81230 Hộp motor máy Cs8bl (Cái)
Giá PK2 6298000 đ Giá tham chiếu PB-81223 Bo nguồn máy F/2516 (Cái)
Giá PK2 1286000 đ Giá tham chiếu H26~H35 Bộ dao cắt chỉ dưới máy bọ BH3000 (Bộ)
Giá PK2 1700000 đ Giá tham chiếu M8-M12,G32-G36 bộ càng đỡ máy 1306 (Bộ)
Giá PK2 600000 đ Giá tham chiếu -81214 Tay biên máy bọ (Cái)
Giá PK2 145000 đ Giá tham chiếu Suốt 7F-C8150 Thuyền CSA-3450. (Cái)
Giá PK2 20000 đ Giá tham chiếu Long den 3450243220 Long đền CSA-3450. (Cái)
Giá PK2 6000 đ Giá tham chiếu 3450183200 Suốt máy CSA-3450. (Cái)
Giá PK2 80000 đ Giá tham chiếu 34501532E2 Chân vịt phải 34501532E2. (Cái)
Giá PK2 80000 đ Giá tham chiếu 34501532E1 Chân vịt trái 34501532E1. (Cái)
Giá PK2 2000 đ Giá tham chiếu D-13 D-13 390BL-B (Cái)
Giá PK2 130000 đ Giá tham chiếu D-12 D-12 390BL_B (Cái)
Giá PK2 2200 đ Giá tham chiếu D-11 D-11 390BL-B (Cái)
Giá PK2 3000 đ Giá tham chiếu D-10 D-10 390BL-B (Cái)
Giá PK2 63000 đ Giá tham chiếu D-8 D-8 390BL-B (Cái)
Giá PK2 3000 đ Giá tham chiếu D-7 D-7 ốc 390BL-B (Cái)
Giá PK2 33000 đ Giá tham chiếu D-6 D-6 390BL-B (Cái)
Giá PK2 122650 đ Giá tham chiếu D-10 D-10 nhông 380BL-B (Cái)
Giá PK2 167350 đ Giá tham chiếu G-18-1 G-18-1 bảo vệ dây curoa 380BL-B (Cái)
Giá PK2 167250 đ Giá tham chiếu G-15 G-15 380BL-B (Cái)
Giá PK2 167250 đ Giá tham chiếu B-43 B-43 ốc kim 380BL-B (Cái)
Giá PK2 133800 đ Giá tham chiếu B-42 B-42 nhông 380BL-B (Cái)
Giá PK2 11150 đ Giá tham chiếu B-41 B-41 ốc kim 380BL-B (Cái)
Giá PK2 122650 đ Giá tham chiếu B-40 B-40 nhông 380BL-B (Cái)
Giá PK2 11150 đ Giá tham chiếu B-34 B-34 ốc kim 380BL-B (Cái)
Giá PK2 669000 đ Giá tham chiếu B-33 B-33 nhông máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 55750 đ Giá tham chiếu C-47 C-47 cục vuông 380BL-B (Cái)
Giá PK2 133800 đ Giá tham chiếu C-31 C-31 380BLB (Cái)
Giá PK2 78050 đ Giá tham chiếu C-30 C-30 380BL-B (Cái)
Giá PK2 89200 đ Giá tham chiếu C-29 C-29 380BL-B (Cái)
Giá PK2 78050 đ Giá tham chiếu C-28 C-28 380Bl-B (Cái)
Giá PK2 100350 đ Giá tham chiếu H-8 Nắp ổ đẩy H-8 máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 78050 đ Giá tham chiếu C-14 Tai thỏ C-14 máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 5575 đ Giá tham chiếu C-7 Ốc C-7 máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 78050 đ Giá tham chiếu C-6 C-6 máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 11150 đ Giá tham chiếu C-5 Ốc C-5 máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 11150 đ Giá tham chiếu C-2 C-2 máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 100350 đ Giá tham chiếu C-1 Trụ kim máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 133800 đ Giá tham chiếu D-19 Bàn lừa D19 máy 380BL-lB (Cái)
Giá PK2 111500 đ Giá tham chiếu H-20 Bàn lừa H-20 máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 1137300 đ Giá tham chiếu H3 Bàn lừa H3 máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 11150 đ Giá tham chiếu A-51 Ốc A51 máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 11150 đ Giá tham chiếu C-68 C-68 380Bl_B (Cái)
Giá PK2 11150 đ Giá tham chiếu C-48 Long đền 380BL-B (Cái)
Giá PK2 55750 đ Giá tham chiếu C-47 C-47 ốc trụ máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 22300 đ Giá tham chiếu C-45 Ốc C45 380BL-B (Cái)
Giá PK2 55000 đ Giá tham chiếu 8710153004-81150 Chân vịt máy ráp CS-8713 -8710153004 (Cái)
Giá PK2 122650 đ Giá tham chiếu B-69 Nhông máy 380BL-B B-69 (Cái)
Giá PK2 133800 đ Giá tham chiếu B-63 Nhông máy 380BL-B B-63 (Cái)
Giá PK2 669000 đ Giá tham chiếu B-33 Ôm kim máy 380BL-B (Cái)
Giá PK2 1330000 đ Giá tham chiếu B-62 Ổ máy 390Bl B-62 (Cái)
Giá PK2 285000 đ Giá tham chiếu D12 Ổ máy 380 D-12 (Cái)
Giá PK2 970000 đ Giá tham chiếu TF-81110 Bàn + chân bàn 390 (Bộ)
Giá PK2 91333 đ Giá tham chiếu CHP-CP00100 Nắp cầm quay trụ kim máy 1811 (Cái)
Giá PK2 304000 đ Giá tham chiếu AS-007277-00 Sensor máy 1306 (Cái)
Giá PK2 1100000 đ Giá tham chiếu 7F H8713 7F H8713 ( Ổ máy ) (Cái)
Giá PK2 70000 đ Giá tham chiếu 90000 75202402 T3 ( Dao ) (Cái)
Giá PK2 150000 đ Giá tham chiếu 7172GB5048 7172GB5048 ( Bàn lừa ) (Cái)
Giá PK2 16000 đ Giá tham chiếu BN242810 BN242810 ( Bạc đạn ) (Cái)
Giá PK2 12000 đ Giá tham chiếu ES 1828 OA ES 1828 OA ( Dao ) (Cái)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu ES 6318 125F ES 6318 125F ( Bàn lừa ) (Cái)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu G 1276 OA G 1276 OA ( Nắp đậy) (Cái)
Giá PK2 85000 đ Giá tham chiếu E 1237 2A E 1237 2A ( Chân vịt ) (Cái)
Giá PK2 110000 đ Giá tham chiếu C 4025 OA C 4025 OA ( Bánh răng ) (Cái)
Giá PK2 220000 đ Giá tham chiếu 7F C8713 7F C8713 ( Thuyền ) (Cái)
Giá PK2 4000 đ Giá tham chiếu ZSL 16003 ZSL 16003 ( Ốc ) (Cái)
Giá PK2 50000 đ Giá tham chiếu PC 6111-OA PC 6111-OA ( Dao ) (Cái)
Giá PK2 140000 đ Giá tham chiếu 7F C6104 7F C6104 ( Thuyền ) (Cái)
Giá PK2 450000 đ Giá tham chiếu 7F H2180 7F H2180 ( Ổ máy ) (Cái)
Giá PK2 200000 đ Giá tham chiếu G 6050 OA G 6050 OA ( Mặt nguyệt ) (Cái)