Hướng dẫn 0 Giỏ hàng Đăng nhập

Giá PK2 45000 đ Giá tham chiếu WE-84994 Led Dây (Mét)
Giá PK2 761400 đ Giá tham chiếu WE-83552 Dây điện đôi 1.5mm. (Cuộn)
Giá PK2 1250000 đ Giá tham chiếu WE-83533 Dây điện 5.0mm cadivi. (Cuộn)
Giá PK2 9000 đ Giá tham chiếu WE-83473 Cáp 8 mm không vỏ bọc (Mét)
Giá PK2 700000 đ Giá tham chiếu WE-83030 Dây tín hiệu 4 lõi 0.5mm có bọc lưới chống nhiễu (Cuộn)
Giá PK2 982800 đ Giá tham chiếu WE-82904 Dây điện đơn 4.0 mm. (Cuộn)
Giá PK2 19400 đ Giá tham chiếu WE-82608 C16-C18 (Cái)
Giá PK2 750000 đ Giá tham chiếu WE-82527 Dây điện Cadivi 2Cx2.0mm (Cuộn)
Giá PK2 2600000 đ Giá tham chiếu WE-82526 Cáp mạng Cat6 - 305m (Cuộn)
Giá PK2 1220000 đ Giá tham chiếu WE-82146 Dây cáp điện bọc ruột 2.5mm (Cuộn)
Giá PK2 524700 đ Giá tham chiếu WE-82031 Dây điện Cadivi 2x1.0. (Cuộn)
Giá PK2 1850000 đ Giá tham chiếu WE-81847 Dây điện te : 10 (Cuộn)
Giá PK2 27500 đ Giá tham chiếu WE-81846 Dây điện : 16 (Mét)
Giá PK2 3800000 đ Giá tham chiếu WE-81318 Dây điện 8cx1.0mm (Cuộn)
Giá PK2 60000 đ Giá tham chiếu WE-81022 Dây cáp điện (Mét)
Giá PK2 154000 đ Giá tham chiếu WE-80682 cáp điện 75mm (Mét)
Giá PK2 1500 đ Giá tham chiếu WE-80681 Chụp mủ phi 50mm (Cái)
Giá PK2 21150 đ Giá tham chiếu WE-80651 Cáp bọc ruột 3*2.5 mm (Mét)
Giá PK2 450500 đ Giá tham chiếu WE-80521 Dây cáp điện 240mm cadivi (Mét)
Giá PK2 19500 đ Giá tham chiếu WE-80293 Dây điện đôi 2x2.5 (Mét)
Giá PK2 90000 đ Giá tham chiếu WE-80290 Ổ cắm di động 3P-16A (Cái)
Giá PK2 1210000 đ Giá tham chiếu WE-80249 Dây điện đơn 1x6mm (Cuộn)
Giá PK2 60000 đ Giá tham chiếu WE-80205 Tụ điện 300MF 250V (Cái)
Giá PK2 57420 đ Giá tham chiếu WE-80173 Dây điện 4*3,5mm Cadivi. (Mét)
Giá PK2 540000 đ Giá tham chiếu WE-80013 Đèn pha led-IP66 50W (Cái)
Giá PK2 12000 đ Giá tham chiếu WE-79884 Nẹp dây điện 10x20x1700 (Cây)
Giá PK2 557000 đ Giá tham chiếu WE-79851 Dây điện đơn Cadivi 3mm. (Cuộn)
Giá PK2 57000 đ Giá tham chiếu WE-79688 Dây điện bọc ruột cadivi 4*6.0mm (Mét)
Giá PK2 17500 đ Giá tham chiếu WE-69539 Dây điện đơn 8mm. (Mét)
Giá PK2 88880 đ Giá tham chiếu WE-69452 Dây cáp Cadivi 50mm. (Mét)
Giá PK2 300000 đ Giá tham chiếu WE-69310 Dây điện Cadivi 2x1.6mm. (Cuộn)
Giá PK2 375320 đ Giá tham chiếu WE-69271 Dây điện 4*50mm (Mét)
Giá PK2 887760 đ Giá tham chiếu WE-59018 Dây điện 3,5mm. (Cuộn)
Giá PK2 547800 đ Giá tham chiếu WE-38588 Dây te 2.5mm Cadivi (Cuộn)
Giá PK2 40000 đ Giá tham chiếu WE-38510 Dây điện máy may (Cái)
Giá PK2 19000 đ Giá tham chiếu WE-38457 Dây điện 4*1.5mm. (Mét)
Giá PK2 7000 đ Giá tham chiếu WE-38427 Dây điện đơn Cadivi 2.5mm. (Mét)
Giá PK2 7800 đ Giá tham chiếu WE-38407 Dây điện Cadivi 3.0mm. (Mét)
Giá PK2 130000 đ Giá tham chiếu WE-38213 Ống đồng + gel 19/10 (Mét)
Giá PK2 25500 đ Giá tham chiếu WE-28150 Dây điện cadivi 8.0 (Mét)
Giá PK2 300000 đ Giá tham chiếu WE-27697 Dây điện 0,5mm Daphaco (Cuộn)
Giá PK2 59190 đ Giá tham chiếu WE-27567 Cáp bọc ruột 4*6mm (Mét)
Giá PK2 760000 đ Giá tham chiếu WE-17251 Dây te 3.0mm (Cuộn)
Giá PK2 676000 đ Giá tham chiếu WE-17076 Dây điện CADIVI 3.0mm2 (Cuộn)
Giá PK2 335000 đ Giá tham chiếu WE-17063 Dây điện Cadivi 1.5mm2 (Cuộn)
Giá PK2 9500 đ Giá tham chiếu WE-16976 Dây điện đơn Cadivi 3.5mm (Mét)
Giá PK2 6000 đ Giá tham chiếu WE-16967 Dây điện đôi 2x0.5mm (Mét)
Giá PK2 385000 đ Giá tham chiếu WE-6615 Dây điện đơn cadivi 0.75 (Cuộn)
Giá PK2 165000 đ Giá tham chiếu WE-6535 Dây điện máy đo nhiệt độ ( màu trắng ) (Sợi)
Giá PK2 10500 đ Giá tham chiếu WE-6349 Dây cáp bọc ruột 2x1.5mm (Mét)
Giá PK2 11000 đ Giá tham chiếu WE-6102 Dây cáp Cadivi 3.5 ( xanh) (Mét)
Giá PK2 17000 đ Giá tham chiếu WE-6101 Dây cáp Cadivi 5.5 ( đen) (Mét)
Giá PK2 17000 đ Giá tham chiếu WE-6099 Dây cáp Cadivi 5.5 ( màu đỏ) (Mét)
Giá PK2 17600 đ Giá tham chiếu WE-5872 Dây điện đôi 2*2.0 cadivi (Mét)
Giá PK2 850000 đ Giá tham chiếu WE-5622 Dây te 4.0mm (Cuộn)
Giá PK2 5500 đ Giá tham chiếu WE-5429 Dây điện 2 lớp vỏ Cadivi 2x1mm (Mét)
Giá PK2 1236000 đ Giá tham chiếu WE-5305 Dây điện Cadivi 6mm2 (Cuộn)
Giá PK2 740000 đ Giá tham chiếu WE-5242 Cuộn dây loa 8W x 4 (Cuộn)
Giá PK2 20000 đ Giá tham chiếu WE-4927 Dây điện bọc ruột 3*1.5mm Cadivi (Mét)
Giá PK2 8500 đ Giá tham chiếu WE-4926 Cáp thép 4mm Cadivi (Mét)
Giá PK2 6500 đ Giá tham chiếu WE-4867 Công tắc điện (Cái)
Giá PK2 6000 đ Giá tham chiếu WE-4262 Dây điện đôi Cadivi 2x0.5mm (Mét)
Giá PK2 1236000 đ Giá tham chiếu WE-4070 Dây cáp Cadivi 6.0mm (Cuộn)
Giá PK2 328500 đ Giá tham chiếu WE-4063 Dây điện đôi Cadivi 2*0.75mm (Cuộn)
Giá PK2 6500 đ Giá tham chiếu WE-3985 Dây điện bọc 2 lõi 2*1.5 Daphaco (Mét)
Giá PK2 7500 đ Giá tham chiếu WE-3778 Dây điện đôi 2*1,5mm (Mét)
Giá PK2 220000 đ Giá tham chiếu WE-3091 Đèn ốp trần 22W PHILIPS (Cái)
Giá PK2 44730 đ Giá tham chiếu WE-2892 Dây điện bọc ruột 2*8.0 cadivi (Mét)
Giá PK2 42000 đ Giá tham chiếu WE-2803 Dây điện bọc ruột 4*4.0 cadivi (Mét)
Giá PK2 421300 đ Giá tham chiếu WE-2531 Dây điện đôi Cadivi 2*24 (Cuộn)
Giá PK2 20000 đ Giá tham chiếu WE-2440 Dây nguồn dài 2 mét (Sợi)
Giá PK2 75000 đ Giá tham chiếu WE-2280 Cáp 22mm Cadivi (Mét)
Giá PK2 7000 đ Giá tham chiếu AT-2191 Dây điện đôi Cadivi 1.5mm (Mét)
Giá PK2 8500 đ Giá tham chiếu WE-1769 Dây cáp đơn cadivi 3.5mm (Mét)
Giá PK2 47740 đ Giá tham chiếu WE-1615 Cáp 25mm cadivi (Mét)
Giá PK2 50000 đ Giá tham chiếu WE-1559 Dây nguồn 3 chấu 6M (Sợi)
Giá PK2 13500 đ Giá tham chiếu WE-0116 Dây điên đôi cadivi 2*2,5mm (Mét)
Giá PK2 26500 đ Giá tham chiếu WE-0429 Cáp bọc ruột 3*3.0 (Mét)
Giá PK2 1236000 đ Giá tham chiếu WE-0420 Dây cáp đơn cadivi 6.0 (Cuộn)
Giá PK2 7000 đ Giá tham chiếu WE-0001 Dây điện 2.5mm CADIVI (Mét)
Giá PK2 405000 đ Giá tham chiếu WE-0032 Dây điện1.5mm CADIVI (Cuộn)
Giá PK2 20000 đ Giá tham chiếu WE-0258 Dây điện bọc ruột 3x 2.5mm Cadivi (Mét)
Giá PK2 730400 đ Giá tham chiếu WE-0051 Dây điện đôi (2x1.5)mm CADIVI (Cuộn)
Giá PK2 44280 đ Giá tham chiếu WE-0052 Dây điện bọc ruột (4x4.0)mm CADIVI (Mét)
Giá PK2 12500 đ Giá tham chiếu WE-0108 Dây cáp đơn cadivi 5.0mm (Mét)
Giá PK2 490000 đ Giá tham chiếu WE-0112 Cáp 2.0 mm Cadivi (Cuộn)
Giá PK2 1634000 đ Giá tham chiếu WE-0114 Cáp 8.0 mm Cadivi (Cuộn)
Giá PK2 17280 đ Giá tham chiếu WE-0116 Dây điện bọc ruột 2 x 2.5 Cadivi (Mét)
Giá PK2 265000 đ Giá tham chiếu WE-0129 dây điện đơn cadivi 1,0mm (Cuộn)
Giá PK2 14000 đ Giá tham chiếu WE-0130 Cáp 5,5mm te cadivi (Mét)
Giá PK2 268000 đ Giá tham chiếu WE-0134 Dây điện đôi cadivi 2*0,5mm (Cuộn)
Giá PK2 675000 đ Giá tham chiếu WE-0135 dây cáp đơn cadivi 2,5mm (Cuộn)
Giá PK2 14500 đ Giá tham chiếu WE-0156 Dây điện đơn cadivi 5.5mm (Mét)
Giá PK2 524700 đ Giá tham chiếu WE-0157 Dây điện đôi 2*1.0mm Cadivi (Cuộn)
Giá PK2 16000 đ Giá tham chiếu WE-0164 Dây điện bọc ruột 2*2. cadivi (Mét)
Giá PK2 1350000 đ Giá tham chiếu WE-0174 Dây te 6.0 Cadivi (Cuộn)
Giá PK2 1250000 đ Giá tham chiếu WE-0210 Cáp 5.5 mm Cadivi (Cuộn)
Giá PK2 2678000 đ Giá tham chiếu WE-0225 dây cáp cadivi 10.0 (Cuộn)
Giá PK2 948200 đ Giá tham chiếu WE-0305 dây cáp cadivi 3.5mm (Cuộn)
Giá PK2 7900 đ Giá tham chiếu WE-0311 Dây điện bọc ruột 2 x 1,5 Cadivi (Mét)
Giá PK2 46000 đ Giá tham chiếu WE-0312 Dây điện bọc ruột 3 x 6 mm Cadivi (Mét)
Giá PK2 120000 đ Giá tham chiếu WE-0352 Dây điện bọc ruột 4*10mm (Mét)
Giá PK2 34240 đ Giá tham chiếu WE-0353 Dây điện bọc ruột 3*4.0mm Cadivi (Mét)
Giá PK2 16000 đ Giá tham chiếu WE-0385 dây cáp đơn cadivi 16mm (Mét)
Giá PK2 48000 đ Giá tham chiếu WE-0392 Dây bọc ruột 4 x 4.0mm TCL (Mét)
X
Giá
Giá từ Phòng ban(*)
Thời gian thanh toán
Nhà cung cấp

Copyright © 2015 CÔNG TY TNHH PUNGKOOK SÀI GÒN II. All right reserved. Powered by vnwebpro.com