Hướng dẫn 0 Giỏ hàng Đăng nhập

Giá PK2 1550000 đ Giá tham chiếu CT-85032 Nhôm tấm 6061 400*400*30mm (Tấm)
Giá PK2 2060000 đ Giá tham chiếu CT-85007 Nhôm tấm 500*500*25mm (Tấm)
Giá PK2 276000 đ Giá tham chiếu CT-85005 MMJ logo 50*19mm (Tấm)
Giá PK2 1440000 đ Giá tham chiếu CT-85004 MMJ logo 299*61mm (Tấm)
Giá PK2 1120000 đ Giá tham chiếu CT-85003 MMJ logo 230*50mm (Tấm)
Giá PK2 948000 đ Giá tham chiếu CT-85002 MMJ logo 193*44mm (Tấm)
Giá PK2 656000 đ Giá tham chiếu CT-85001 MMJ logo 130*34mm (Tấm)
Giá PK2 1132000 đ Giá tham chiếu CT-85000 MMJ logo 50*233mm (Tấm)
Giá PK2 292000 đ Giá tham chiếu CT-84999 MMJ logo 52*21mm (Tấm)
Giá PK2 324000 đ Giá tham chiếu CT-84998 MMJ logo 60*21mm chữ 2 (Tấm)
Giá PK2 324000 đ Giá tham chiếu CT-84997 MMJ logo 60*21mm chữ 1 (Tấm)
Giá PK2 2120000 đ Giá tham chiếu CT-84995 Đồng tấm 350*160*16mm (Tấm)
Giá PK2 1855000 đ Giá tham chiếu CT-84992 Đồng tấm 200*250*16mm (Tấm)
Giá PK2 35000 đ Giá tham chiếu CT-84722 Inox 1x20x1000mm (Cây)
Giá PK2 515000 đ Giá tham chiếu CT-84658 Sắt tấm 350*500*8mm (Tấm)
Giá PK2 6000 đ Giá tham chiếu CT-84616 Đai sắt 200*250*8mm (Cái)
Giá PK2 5000 đ Giá tham chiếu CT-84615 Đai sắt 200*200*8mm (Cái)
Giá PK2 800000 đ Giá tham chiếu CT-84177 tấm nhôm hợp kim 6061 180×450*30 (Tấm)
Giá PK2 375000 đ Giá tham chiếu CT-83884 sắt vuông 75x75x1.4mm tráng kẽm (Cây)
Giá PK2 156600 đ Giá tham chiếu CT-83604 Sắt V30 x T2mm x 6m. (Cây)
Giá PK2 104800 đ Giá tham chiếu CT-83600 Sắt hộp 13x26xT1.4mm. (Cây)
Giá PK2 985000 đ Giá tham chiếu CT-83524 Nhôm tấm 300*400*25mm(6061) (Tấm)
Giá PK2 1045000 đ Giá tham chiếu CT-83523 Nhôm tấm 210*600*25mm(6061) (Tấm)
Giá PK2 1009375 đ Giá tham chiếu CT-83522 Nhôm tấm 260*470*25mm(6061) (Tấm)
Giá PK2 1246000 đ Giá tham chiếu CT-83521 Nhôm tấm 300*500*25mm(6061) (Tấm)
Giá PK2 1115000 đ Giá tham chiếu CT-83520 Nhôm tấm 320*410*25 mm(6061) (Tấm)
Giá PK2 1840000 đ Giá tham chiếu CT-83519 Nhôm tấm 400*700*20 mm (Tấm)
Giá PK2 878000 đ Giá tham chiếu CT-83518 Nhôm tấm 250*350*30 mm (Tấm)
Giá PK2 102600 đ Giá tham chiếu CT-83508 Sắt vuông 2 dày 1.4mm. (Cây)
Giá PK2 85000 đ Giá tham chiếu CT-83507 Sắt U dày 1.4mm. (Cây)
Giá PK2 3400000 đ Giá tham chiếu CT-83500 Nhôm tấm 500*650*30mm(6061) (Tấm)
Giá PK2 170000 đ Giá tham chiếu CT-83314 Sắt V3 tráng kẽm dày 2.6mm (Cây)
Giá PK2 270000 đ Giá tham chiếu CT-83311 Ống sắt tráng kẽm phi 42 dày 2.6mm (Cây)
Giá PK2 388000 đ Giá tham chiếu CT-83310 Ống sắt tráng kẽm phi 34 dày 3.2mm (Cây)
Giá PK2 213000 đ Giá tham chiếu CT-83299 Sắt V4 tráng kẽm dày 2,6mm (Cây)
Giá PK2 338000 đ Giá tham chiếu CT-01325 Sắt hộp W30 x L60 x T1.8 mm. (Cây)
Giá PK2 434700 đ Giá tham chiếu 1017551600 Sắp hộp W40 x L80 x T1.8 mm. (Cây)
Giá PK2 40000 đ Giá tham chiếu CT-83106 Sắt tấm 150x100x3mm (Cây)
Giá PK2 124200 đ Giá tham chiếu CT-83050 Sắt la T5mmxW40mmxL6m. (Miếng)
Giá PK2 295000 đ Giá tham chiếu CT-83049 Sắt hộp W40mmxH80mmxT1,4mm. (Cây)
Giá PK2 1064000 đ Giá tham chiếu CT-83048 Sắt U W50mmmxH100mmxT5mmxL6M. (Cây)
Giá PK2 192000 đ Giá tham chiếu CT-83041 Sắt tấm 300*300*10mm. (Tấm)
Giá PK2 340000 đ Giá tham chiếu CT-82979 Sắt hộp mạ kẽm 30 x 60 x2,4mm (Cây)
Giá PK2 20000 đ Giá tham chiếu CT-82920 Sắt tròn 8mm (Kg)
Giá PK2 62000 đ Giá tham chiếu CT-82847 Sắt la 25 đặc dày 10mm (Mét)
Giá PK2 78000 đ Giá tham chiếu CT-82846 Sắt la 30 đặc dày 10mm (Mét)
Giá PK2 82000 đ Giá tham chiếu CT-82845 Sắt vuông 20 đặc (Mét)
Giá PK2 47000 đ Giá tham chiếu CT-82844 Sắt vuông 10 đặc (Mét)
Giá PK2 219200 đ Giá tham chiếu CT-82718 Sắt vuông 30 x 30 x 1.8 mm. (Cây)
Giá PK2 255000 đ Giá tham chiếu CT-82620 Thép hộp mạ kẽm H30mmxW60mmxT1.4mm. (Cây)
Giá PK2 614000 đ Giá tham chiếu CT-82618 Thép hộp H60mmxW120mmxT2mm. (Cây)
Giá PK2 350000 đ Giá tham chiếu CT-82617 Thép hộp mạ kẽm H40mmxW80mmxT1.8mm. (Cây)
Giá PK2 530000 đ Giá tham chiếu CT-82616 Thép hộp vuông 90mmx90mmx1.8mm. (Cây)
Giá PK2 394200 đ Giá tham chiếu CT-82593 Sắt hộp mã kẽm 40mmx60mmx1.8mmx6m. (Cây)
Giá PK2 873000 đ Giá tham chiếu CT-82272 Nhôm tấm 490*350*16mm (Tấm)
Giá PK2 645000 đ Giá tham chiếu CT-82271 Nhôm tấm 470*270*16mm (Tấm)
Giá PK2 346000 đ Giá tham chiếu CT-82232 Nhôm tấm 370×240×12mm (Cái)
Giá PK2 372000 đ Giá tham chiếu CT-82231 Nhôm tấm 400×240×12mm (Cái)
Giá PK2 1015000 đ Giá tham chiếu CT-82189 Nhôm tấm 500×400×16mm (Tấm)
Giá PK2 486000 đ Giá tham chiếu CT-82160 Nhôm tấm 500*150*20cm (Tấm)
Giá PK2 955000 đ Giá tham chiếu CT-82159 Nhôm tấm 500*150*40cm (Tấm)
Giá PK2 327000 đ Giá tham chiếu CT-82136 Nhôm tấm 150*240*25mm (Tấm)
Giá PK2 381000 đ Giá tham chiếu CT-82135 Nhôm tấm 210*200*25mm (Tấm)
Giá PK2 695000 đ Giá tham chiếu CT-82134 Nhôm tấm 350*220*25mm (Tấm)
Giá PK2 681000 đ Giá tham chiếu CT-82133 Nhôm tấm 250*300*25mm (Tấm)
Giá PK2 578000 đ Giá tham chiếu CT-82132 Nhôm tấm 200*320*25mm (Tấm)
Giá PK2 1210000 đ Giá tham chiếu CT-82109 Nhôm tấm hợp kim 6061 320*350*30mm (Tấm)
Giá PK2 1045000 đ Giá tham chiếu CT-82108 Nhôm tấm hợp kim 6061 320*300*30mm (Tấm)
Giá PK2 865000 đ Giá tham chiếu CT-82107 Nhôm tấm hợp kim 6061 320*250*30mm (Tấm)
Giá PK2 870000 đ Giá tham chiếu CT-82106 Nhôm tấm hợp kim 6061 200*400*30mm (Tấm)
Giá PK2 810000 đ Giá tham chiếu CT-82105 Nhôm tấm hợp kim 6061 300*250*30mm (Tấm)
Giá PK2 955000 đ Giá tham chiếu CT-82099 Nhôm tấm 200x600x25mm (Tấm)
Giá PK2 1070000 đ Giá tham chiếu CT-82096 Nhôm tấm 280x400x30mm (Tấm)
Giá PK2 855000 đ Giá tham chiếu CT-82095 Nhôm tấm 270x400x25mm (Tấm)
Giá PK2 560000 đ Giá tham chiếu CT-82063 Nhôm tấm 320×220×25mm (Tấm)
Giá PK2 1090000 đ Giá tham chiếu CT-82045 Nhôm tấm 300×410×25mm (Tấm)
Giá PK2 1025000 đ Giá tham chiếu CT-81984 Nhôm tấm 200*600*25mm (Tấm)
Giá PK2 1418000 đ Giá tham chiếu CT-81983 Nhôm tấm 320*520*25mm (Tấm)
Giá PK2 1720000 đ Giá tham chiếu CT-81982 Nhôm tấm 360*560*25mm (Tấm)
Giá PK2 2348000 đ Giá tham chiếu CT-81923 Tấm nhôm size 580×420×30mm (Tấm)
Giá PK2 810000 đ Giá tham chiếu CT-81920 Sắt tròn Phi 76mm (Cây)
Giá PK2 162000 đ Giá tham chiếu CT-81919 Thép ống đen (Cây)
Giá PK2 645000 đ Giá tham chiếu CT-81671 Nhôm tấm hợp kim 6061 540*340*10mm (Tấm)
Giá PK2 1590000 đ Giá tham chiếu CT-81670 Nhôm tấm hợp kim 6061 540*340*25mm (Tấm)
Giá PK2 2280000 đ Giá tham chiếu CT-81669 Nhôm tấm hợp kim 6061 540*340*35mm (Tấm)
Giá PK2 582000 đ Giá tham chiếu CT-81536 Sắt V7x7mm (Cái)
Giá PK2 415000 đ Giá tham chiếu CT-81531 Thép ống tráng kẽm phi 76, dày 1.8 mm (Cây)
Giá PK2 395000 đ Giá tham chiếu CT-81530 Thép tấm 600x300x10mm có đục sẵn 6 lỗ (Tấm)
Giá PK2 40000 đ Giá tham chiếu CT-81529 Thép tấm 150*150*10mm có đục sẵn 4 lỗ (Tấm)
Giá PK2 614000 đ Giá tham chiếu CT-81528 Thép hộp 60x120x2mm (Cây)
Giá PK2 597000 đ Giá tham chiếu CT-81527 Thép ống phi 114, dày 2.4mm (Cây)
Giá PK2 542000 đ Giá tham chiếu CT-81519 Nhôm hợp kim 6061 420*380*10mm (Tấm)
Giá PK2 1348000 đ Giá tham chiếu CT-81518 Nhôm hợp kim 6061 420*380*25mm (Tấm)
Giá PK2 1890000 đ Giá tham chiếu CT-81517 Nhôm hợp kim 6061 420*380*35mm (Tấm)
Giá PK2 3024000 đ Giá tham chiếu CT-81434 Inox tấm 400*600*14mm (Tấm)
Giá PK2 275000 đ Giá tham chiếu CT-81405 Sắt tấm 20cm*25cm*2cm (Tấm)
Giá PK2 300000 đ Giá tham chiếu CT-81326 Sắt tấm 20*25*2,5cm (Tấm)
Giá PK2 192000 đ Giá tham chiếu CT-81234 Sắt tấm 300*300*10mm (Tấm)
Giá PK2 51000 đ Giá tham chiếu CT-81203 Sắt tấm 200*200*8mm (Tấm)
Giá PK2 22000 đ Giá tham chiếu CT-81201 Sắt tấm 100*160*8mm (Tấm)
Giá PK2 106000 đ Giá tham chiếu CT-81200 Sắt tấm 160*550*8mm (Tấm)
Giá PK2 91000 đ Giá tham chiếu CT-81196 Sắt tấm 500*150*8mm (Tấm)
Giá PK2 118000 đ Giá tham chiếu CT-81195 Sắt tấm 150*650*8mm (Tấm)
Giá PK2 40000 đ Giá tham chiếu CT-81129 Ti răng 12mm (Mét)
Giá PK2 90000 đ Giá tham chiếu CT-80993 Nhôm tấm size 320*40*20mm (Tấm)
Giá PK2 90000 đ Giá tham chiếu CT-80992 Sắt tấm 350×200×8mm (Tấm)
Giá PK2 1270000 đ Giá tham chiếu CT-80987 Nhôm tấm 500*500*16mm (Tấm)
Giá PK2 405000 đ Giá tham chiếu CT-80861 Sắt tấm 10cmx4,5m dày 3mm (Tấm)
Giá PK2 105000 đ Giá tham chiếu CT-80860 Sắt tấm 1,2mx10cm dày 3mm (Tấm)
Giá PK2 3380000 đ Giá tham chiếu CT-80859 Sắt tấm 1,2mx4,5m dày 3mm (Tấm)
Giá PK2 125000 đ Giá tham chiếu CT-80850 Sắt vuông hộp 30*30*1.4 (Cây)
Giá PK2 335000 đ Giá tham chiếu CT-80836 Nhôm tấm 300*350*10mm (Tấm)
Giá PK2 830000 đ Giá tham chiếu CT-80835 Nhôm tấm 300*350*25mm. (Tấm)
Giá PK2 1160000 đ Giá tham chiếu CT-80834 Nhôm tấm 300*350*35mm (Tấm)
Giá PK2 980000 đ Giá tham chiếu CT-80792 Sắt tấm dày 0.8mm kích 1met x 0.7met (Tấm)
Giá PK2 135000 đ Giá tham chiếu CT-80677 Sắt tròn rỗng phi 27 dày 1.6mm (Cây)
Giá PK2 215000 đ Giá tham chiếu CT-80676 Sắt tròn rỗng phi 34 dày 1.6mm (Cây)
Giá PK2 15000 đ Giá tham chiếu CT-80659 Sắt xây dựng ko gân phi 6 (Kg)
Giá PK2 650000 đ Giá tham chiếu CT-80638 Sắt tấm khung (Cái)
Giá PK2 192000 đ Giá tham chiếu CT-80633 Nhôm tấm 200*300*10mm (Tấm)
Giá PK2 830000 đ Giá tham chiếu CT-80632 Nhôm tấm 200*300*25mm (Tấm)
Giá PK2 660000 đ Giá tham chiếu CT-80631 Nhôm tấm 200*300*35 mm (Tấm)
Giá PK2 240000 đ Giá tham chiếu CT-80608 Thép hộp đen 40*80*1,4mm ( dài 6m ) (Cây)
Giá PK2 670000 đ Giá tham chiếu CT-80564 Sắt tấm 0.8m x 1.2m x 3mm (Tấm)
Giá PK2 120000 đ Giá tham chiếu CT-80445 Sắt tròn phi 27*1.8mm. (Cây)
Giá PK2 68000 đ Giá tham chiếu CT-80381 Sắt tấm 60cmx40cmx2mm (Tấm)
Giá PK2 175000 đ Giá tham chiếu CT-80349 Sắt tấm 15cmx150cmx2.5mm (Tấm)
Giá PK2 80000 đ Giá tham chiếu CT-80271 Tiren Ø12 x 1m (Cây)
Giá PK2 63000 đ Giá tham chiếu CT-80264 La inox 30*3mm (Mét)
Giá PK2 23000 đ Giá tham chiếu CT-80209 Sắt tấm 30cmx30cmx2mm (Tấm)
Giá PK2 15000 đ Giá tham chiếu CT-80208 Sắt tấm 30cmx10cmx2mm (Tấm)
Giá PK2 85000 đ Giá tham chiếu CT-80180 Sắt tấm 1 m x 10 cm dày 3mm (Tấm)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu CT-80179 Sắt tấm 60 cm x 10 cm dày 3mm (Tấm)
Giá PK2 380000 đ Giá tham chiếu CT-80178 Sắt tấm 60 cm x 1 m dày 3mm (Tấm)
Giá PK2 750000 đ Giá tham chiếu CT-80169 Inox tấm 700 x 500 x 3mm (Tấm)
Giá PK2 22000 đ Giá tham chiếu CT-80134 Sắt tấm 8cm*8cm( dày 5mm) (Tấm)
Giá PK2 270000 đ Giá tham chiếu CT-80114 Sắt vuông 50*50*1,8mm (Cây)
Giá PK2 55000 đ Giá tham chiếu CT-79982 Sắt tấm 40 x 15 cm dày 2mm (Tấm)
Giá PK2 70000 đ Giá tham chiếu CT-79981 Sắt tấm 15 x 60 dày 2mm (Tấm)
Giá PK2 125000 đ Giá tham chiếu CT-79980 Sắt tấm 40 x 60 cm dày 2mm (Tấm)
Giá PK2 550000 đ Giá tham chiếu CT-79917 Sắt tấm dày 3mm dài 1.2m ngang 0.8m (Tấm)
Giá PK2 128000 đ Giá tham chiếu CT-82846 Sắt vuông 30 đặc (Mét)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu CT-79870 Sắt tấm 1000mmx100mmx2mm (Tấm)
Giá PK2 120000 đ Giá tham chiếu CT-79804 Sắt tấm 200*300*10mm (Tấm)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu CT-79803 Sắt tấm 100*150*5mm (Tấm)
Giá PK2 90000 đ Giá tham chiếu CT-79779 Sắt la 50*5mm (Cây)
Giá PK2 108000 đ Giá tham chiếu CT-79778 Sắt tròn đặc 8mm (Cây)
Giá PK2 475000 đ Giá tham chiếu CT-79777 Sắt tròn phi 60*3mm (Cây)
Giá PK2 255000 đ Giá tham chiếu CT-79773 Sắt tròn phi 42*1.4mm (Cây)
Giá PK2 45000 đ Giá tham chiếu CT-79676 Ty sắt 12mm (Mét)
Giá PK2 210000 đ Giá tham chiếu CT-69595 Sắt 3 cm x 6 cm dày 1,4 li (Cây)
Giá PK2 110000 đ Giá tham chiếu CT-69513 Sắt V3 dày 2.6mm (Cây)
Giá PK2 175000 đ Giá tham chiếu CT-69434 Ống kẽm phi 49x1.4 mm. (Cây)
Giá PK2 223000 đ Giá tham chiếu CT-69377 Sắt hộp 40x80x1.2mm mạ kẽm (Cây)
Giá PK2 16000 đ Giá tham chiếu CT-69228 Thép tròn trơn phi 8 (Kg)
Giá PK2 6500 đ Giá tham chiếu CT-69214 Thép đai gia công sẵn phi 6mm, 150x250mm (Cái)
Giá PK2 5500 đ Giá tham chiếu CT-69213 Thép đai gia công sẵn phi 6mm, 150x150mm (Cây)
Giá PK2 262000 đ Giá tham chiếu CT-69212 Thép gân phi 16mm (Cây)
Giá PK2 43500 đ Giá tham chiếu CT-69211 Sắt hộp 12x12x1.2mm dài 6m (Cây)
Giá PK2 275000 đ Giá tham chiếu CT-69210 Thép hộp mạ kẽm 40x80x1.4mm dài 6m (Cây)
Giá PK2 20000 đ Giá tham chiếu CT-59191 Sắt V lỗ ( 3x5 ) dài 47cm (Cây)
Giá PK2 44000 đ Giá tham chiếu CT-59190 Sắt V lỗ ( 3x5 ) dài 130cm (Cây)
Giá PK2 52000 đ Giá tham chiếu CT-59189 Sắt V lỗ ( 3x5 ) dài 160cm (Cây)
Giá PK2 750000 đ Giá tham chiếu CT-59007 Sắt tấm 1.82 x 1.16 x 3mm (Tấm)
Giá PK2 165000 đ Giá tham chiếu CT-58986 Sắt V3 dày 3mmx6m. (Cây)
Giá PK2 82000 đ Giá tham chiếu CT-48985 Sắt hộp mã kẽm 12*25*1,5mm (Cây)
Giá PK2 343000 đ Giá tham chiếu CT-48930 Sắt ống mạ kẽm phi 76mm, dày 1.8mm, dài 6m (Cây)
Giá PK2 88500 đ Giá tham chiếu CT-48837 Sắt tròn phi 30mm, dài 65cm (Cây)
Giá PK2 420000 đ Giá tham chiếu CT-48819 Sắt tròn phi 21 đặc (Cây)
Giá PK2 85000 đ Giá tham chiếu CT-38767 Sắt U 15*15mm (Cây)
Giá PK2 130000 đ Giá tham chiếu CT-38753 Sắt V4 dày 3mm (sắt đen) (Cây)
Giá PK2 78000 đ Giá tham chiếu CT-38690 Lưới ô vuông 40mm khổ 1m (Mét)
Giá PK2 180000 đ Giá tham chiếu CT-38453 van chạc 2 (Cái)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu CT-38452 nối sóng 34 (Cái)
Giá PK2 18000 đ Giá tham chiếu CT-38451 tê đường ống 21 (Cái)
Giá PK2 225000 đ Giá tham chiếu CT-38450 đường ống phi 27 (Cây)
Giá PK2 165000 đ Giá tham chiếu CT-38449 đường ống sắt phi 21...,,, (Cây)
Giá PK2 210000 đ Giá tham chiếu CT-38417 Sắt tấm 40cm x 25cm x 7mm (Tấm)
Giá PK2 50000 đ Giá tham chiếu CT-38390 đầu nối sóng 21 (Cái)
Giá PK2 55000 đ Giá tham chiếu CT-38389 đầu nối sóng 27 (Cái)
Giá PK2 70000 đ Giá tham chiếu CT-38388 nối giảm 34-27 (Cái)
Giá PK2 185000 đ Giá tham chiếu CT-38384 ống sắt trán kẻm phi 27 (Cây)
Giá PK2 125000 đ Giá tham chiếu CT-38328 Sắt ống đen phi 49 (Cây)
Giá PK2 83000 đ Giá tham chiếu CT-38319 Sắt hộp 1.3x2.6cm dày 1.2mm (Cây)
Giá PK2 86000 đ Giá tham chiếu CT-38288 Đế sắt 30cm*30cm*5mm. (Tấm)
Giá PK2 620000 đ Giá tham chiếu CT-38223 Sắt tấm uốn cong 1280*1200*2mm (Tấm)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu CT-38183 Sắt la 40*5 mm (3m) (Cây)
Giá PK2 145000 đ Giá tham chiếu CT-28199 Sắt V 40*40*20mm (Cây)
Giá PK2 115000 đ Giá tham chiếu CT-28188 Sắt vuông 30*3000*1,4mm uốn cong (Cây)
Giá PK2 1180000 đ Giá tham chiếu CT-28187 Sắt Tấm uốn cong 2400*1200*2mm (Tấm)
Giá PK2 48000 đ Giá tham chiếu CT-28120 Sắt đặc phi 90mm*32mm (Cái)
Giá PK2 195000 đ Giá tham chiếu CT-28119 Sất tấm 200*300*22mm (Tấm)
Giá PK2 75000 đ Giá tham chiếu CT-27973 Sắt tròn phi 16 (Cây)
Giá PK2 140000 đ Giá tham chiếu CT-27972 Sắt tấm 450*1190*2mm (Tấm)
Giá PK2 73000 đ Giá tham chiếu CT-27971 Sắt tấm 250*1190*2mm (Tấm)
Giá PK2 118000 đ Giá tham chiếu CT-27970 Sắt tấm 400*1140*2mm (Tấm)
Giá PK2 474000 đ Giá tham chiếu CT-27959 Sắt tấm uốn 1300*1000*2mm (Tấm)
Giá PK2 1289000 đ Giá tham chiếu CT-27923 dây kẻm gai (Cuộn)
Giá PK2 150000 đ Giá tham chiếu CT-27737 Sắt tấm 119cm*33,5cm*2mm (Tấm)
Giá PK2 140000 đ Giá tham chiếu CT-27736 Sắt tấm 114cm*33,5cm*2mm (Tấm)
Giá PK2 752000 đ Giá tham chiếu CT-27698 Nhôm tấm 800*600*5mm (Tấm)
Giá PK2 980000 đ Giá tham chiếu CT-27616 Ống sắt phi 90 dầy 3,2mm (Cây)
Giá PK2 220000 đ Giá tham chiếu CT-17451 Chì hàn. (Cây)
Giá PK2 150000 đ Giá tham chiếu CT-17344 Nhôm tấm 300*250*5mm (Tấm)
Giá PK2 1350000 đ Giá tham chiếu WE-17211 Nhôm tấm 600x600x12mm (Tấm)
Giá PK2 300000 đ Giá tham chiếu -17206 Nhôm định hình 40x40mm (Mét)
Giá PK2 400000 đ Giá tham chiếu CT-17176 Nhôm tròn 50*500mm (Tấm)
Giá PK2 320000 đ Giá tham chiếu CT-17175 Sắt tấm 500*500*5mm (Tấm)
Giá PK2 826000 đ Giá tham chiếu CT-17174 Nhôm tấm 500*500*10mm (Tấm)
Giá PK2 55000 đ Giá tham chiếu CT-17104 Sắt la 4cm dày 3mm (Cây)
Giá PK2 240000 đ Giá tham chiếu CT-17085 Sắt V 4 dầy 3.2mm(V đỏ) (Cây)
Giá PK2 250000 đ Giá tham chiếu CT-17084 Sắt V 5 dầy 3.2mm(V đỏ) (Cây)
Giá PK2 155000 đ Giá tham chiếu CT-17083 Sắt V3 dầy 3.2mm(V đỏ) (Cây)
Giá PK2 40000 đ Giá tham chiếu CT-17080 Sắt la 2,5cm dầy 3mm (Cây)
Giá PK2 400000 đ Giá tham chiếu CT-17056 Nhôm tấm 600x600x1,5mm (Tấm)
Giá PK2 387000 đ Giá tham chiếu CT-16984 Sắt v 5 dầy 4,2mm ( 1 cây = 6 mét ) (Cây)
Giá PK2 69000 đ Giá tham chiếu CT-16983 Sắt la 3cm dầy 3mm ( 1 cây = 3 mét ) (Cây)
Giá PK2 126000 đ Giá tham chiếu CT-16859 Sắt tấm 1.9m x 10cm thick 2mm (Tấm)
Giá PK2 102000 đ Giá tham chiếu CT-16829 Sắt tấm 30 x 30 x 2mm (Tấm)
Giá PK2 185000 đ Giá tham chiếu CT-6758 Sắt tấm 10cm x 2.5m dầy 2mm (Tấm)
Giá PK2 35000 đ Giá tham chiếu CT-6757 Sắt tấm 10cm x 75cm dầy 2mm (Tấm)
Giá PK2 615000 đ Giá tham chiếu CT-6756 Sắt tấm 75cm x 2.5m dầy 2mm (Tấm)
Giá PK2 238000 đ Giá tham chiếu CT-6678 Sắt vuông 40 mạ kẽm 1.4mm (Cây)
Giá PK2 155000 đ Giá tham chiếu CT-6677 Sắt V40 dày 1.5mm ( cây 6 mét ) (Cây)
Giá PK2 15000 đ Giá tham chiếu CT-6671 La 3cm dày 3mm (Mét)
Giá PK2 210000 đ Giá tham chiếu CT-6652 Sắt tấm 3.8m x 10cm dầy 2mm (Tấm)
Giá PK2 315000 đ Giá tham chiếu CT-6652 Sắt tấm 5m x 10cm dầy 2mm (Tấm)
Giá PK2 35000 đ Giá tham chiếu CT-6650 Sắt tấm 10cm x 75cm dầy 2mm (Tấm)
Giá PK2 1180000 đ Giá tham chiếu CT-6648 Sắt tấm 5m x 75cm dầy 2mm (Tấm)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu CT-6596 Ty ren sắt 8mm. (Mét)
Giá PK2 112000 đ Giá tham chiếu CT-6374 Thép lá chữ Z 1200*300*2mm (Tấm)
Giá PK2 192000 đ Giá tham chiếu CT-6373 Sắt tấm 1499*200*5mm (Tấm)
Giá PK2 1750000 đ Giá tham chiếu CT-6372 Sắt tấm 2000*2000*5mm (Tấm)
Giá PK2 220000 đ Giá tham chiếu CT-6155 Sắt Tấm 116cm*2mm (Tấm)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu CT-6154 Sắt Vuông 30*1,2mm uốn theo mẫu (Cái)
Giá PK2 29500 đ Giá tham chiếu CT-6111 Sắt vuông 30*30*1,2mm uốn theo mẫu (Cái)
Giá PK2 138000 đ Giá tham chiếu CT-5697 Sắt tấm 630*730*3mm (Tấm)
Giá PK2 1907000 đ Giá tham chiếu CT-5693 Sắt 700 L600*2500 (Tấm)
Giá PK2 47000 đ Giá tham chiếu CT-5665 Sắt tấm 250*250*5mm (Tấm)
Giá PK2 19950000 đ Giá tham chiếu CT-5650 Đồng tấm 600*400*40mm (Tấm)
Giá PK2 75000 đ Giá tham chiếu CT-5649 Sắt tấm phi 10cm dầy 3cm (Cái)
Giá PK2 155000 đ Giá tham chiếu CT-5638 Sắt tấm 3mm - 0,5m2 (Tấm)
Giá PK2 75000 đ Giá tham chiếu CT-5637 Sắt vuông mạ kẽm 20mm,dày 1,2mm (Cây)
Giá PK2 424000 đ Giá tham chiếu CT-5625 SẮT HỘP MẠ KẼM 40X80 DÀY 1,8MM (Cây)
Giá PK2 60000 đ Giá tham chiếu CT-5549 Sắt la 4*10mm (Cây)
Giá PK2 114000 đ Giá tham chiếu CT-5491 Sắt hộp 13*26*1,2mm (Cây)
Giá PK2 155000 đ Giá tham chiếu CT-5490 Sắt hộp 20*40mm dày 1.4mm (Cây)
Giá PK2 84000 đ Giá tham chiếu CT-5489 Sắt V25 dày 2.4mm (Cây)
Giá PK2 160000 đ Giá tham chiếu CT-5432 Sắt vuông 40 dày 1.4mm mạ kẽm (Cây)
Giá PK2 240000 đ Giá tham chiếu CT-5431 Sắt vuông 50 dày 1.4mm mạ kẽm (Cây)
Giá PK2 50000 đ Giá tham chiếu CT-5422 Sắt tấm 350*350*3mm (Tấm)
Giá PK2 15000 đ Giá tham chiếu CT-5416 sắt tấm 35*35*30mm (Tấm)
Giá PK2 720000 đ Giá tham chiếu CT-5319 Ống sắt tráng kẽm phi 90 dày 2.8mm (Cây)
Giá PK2 674000 đ Giá tham chiếu CT-5317 Ống sắt tráng kẽm phi 60 dày 2.8mm (Cây)
Giá PK2 814000 đ Giá tham chiếu CT-5265 Ống sắt tráng kẽm phi 60 dày 4mm, dài 6m (Cây)
Giá PK2 1250000 đ Giá tham chiếu CT-5264 Ống sắt tráng kẽm phi 90 dày 4mm, dài 6m (Cây)
Giá PK2 240000 đ Giá tham chiếu CT-5192 Sắt U 6 mỏng (Cây)
Giá PK2 240000 đ Giá tham chiếu CT-5166 Sắt vuông mạ kẽm 50*50*1,4mm (Cây)
Giá PK2 96000 đ Giá tham chiếu CT-5083 sắt tròn phi 12,,, (Cây)
Giá PK2 325000 đ Giá tham chiếu CT-5010 Sắt hộp mạ kẽm 40x80mm dày 1.7mm (Cây)
Giá PK2 6000 đ Giá tham chiếu CT-4923 Sắt la 10mm (Mét)
Giá PK2 180000 đ Giá tham chiếu CT-4910 Sắt V5 dày 3.1mm (Cây)
Giá PK2 400000 đ Giá tham chiếu CT-4909 Sắt hộp mạ kẽm 5cm x 10cm dày 1.7mm (Cây)
Giá PK2 150000 đ Giá tham chiếu CT-4887 Đồng vuông gia công (Cái)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu CT-4814 Sắt hộp tráng kẽm 10*20*1.2mm(6 mét) (Cây)
Giá PK2 1625000 đ Giá tham chiếu CT-4797 Nhôm tấm 330*700*20mm (Tấm)
Giá PK2 260000 đ Giá tham chiếu CT-4758 Sắt U6 6m (Cây)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu CT-4711 Sắt dày 2mm kích 1.1 mét x 10cm (Tấm)
Giá PK2 125000 đ Giá tham chiếu CT-4710 Sắt dày 2mm kích 2.4met x 10 cm (Tấm)
Giá PK2 980000 đ Giá tham chiếu CT-4708 Sắt tấm dày 2mm kích 2,4m x 1.1m (Tấm)
Giá PK2 79000 đ Giá tham chiếu CT-4695 Sắt vuông 20 tráng kẽm 1.4mm (Cây)
Giá PK2 160000 đ Giá tham chiếu CT-4694 Sắt vuông 30 mạ kẽm dày 1.2mm (Cây)
Giá PK2 160000 đ Giá tham chiếu CT-4649 Sắt hộp 40x40 (1.3mm) tráng kẽm (Cây)
Giá PK2 185000 đ Giá tham chiếu CT-4648 Sắt hộp 50x50 (1.4mm) tráng kẽm (Cây)
Giá PK2 265000 đ Giá tham chiếu CT-4647 Sắt tấm 200x350x20 (Tấm)
Giá PK2 450000 đ Giá tham chiếu CT-4554 Thanh sắt nẹp dao máy bào thớt (Thanh)
Giá PK2 85000 đ Giá tham chiếu CT-4417 Sắt V25 dày 2.4mm (Cây)
Giá PK2 113000 đ Giá tham chiếu CT-4416 Sắt V30 dày 2.8mm (Cây)
Giá PK2 186000 đ Giá tham chiếu CT-4415 Sắt vuông 30 mạ kẽm dày 1.2mm (Cây)
Giá PK2 13000 đ Giá tham chiếu CT-4260 Sắt la 14mm dày 2mm (Mét)
Giá PK2 105000 đ Giá tham chiếu CT-4233 Sắt tấm 5x100x1200mm (Tấm)
Giá PK2 190000 đ Giá tham chiếu CT-4223 Sắt V3 dày 2.2mm (Cây)
Giá PK2 650000 đ Giá tham chiếu CT-4211 Nhôm tấm 440*260*16mm (Tấm)
Giá PK2 455000 đ Giá tham chiếu CT-4079 Sắt hộp 50*100 1.8mm (Cây)
Giá PK2 260000 đ Giá tham chiếu CT-4078 Sắt hộp 30x60mm dày 1.4mm (Cây)
Giá PK2 65000 đ Giá tham chiếu CT-4413 Sắt vuông 14 tráng kẽm dày 1.2mm (Cây)
Giá PK2 1637500 đ Giá tham chiếu CT-3920 Nhôm tấm 400*600*20mm (Tấm)
Giá PK2 14000 đ Giá tham chiếu CT-3916 Nhôm phi 10 dày 2mm (Mét)
Giá PK2 342000 đ Giá tham chiếu ST-3856 Máng trượt 30*60*3mm cây 6 mét (Cây)
Giá PK2 412000 đ Giá tham chiếu CT-3788 Sắt đặc Ø34 dài 2500 (Cây)
Giá PK2 520000 đ Giá tham chiếu CT-3787 Sắt đặc Ø34 dài 2800 (Cây)
Giá PK2 285000 đ Giá tham chiếu CT-3786 Sắt đặc phi 34 dài 1600 (Cây)
Giá PK2 680000 đ Giá tham chiếu CT-3785 Sắt tấm 1200*2400*3mm (Tấm)
Giá PK2 376000 đ Giá tham chiếu CT-3784 Sắt tấm 1000*1000*3mm (Tấm)
Giá PK2 69000 đ Giá tham chiếu CT-3648 Nẹp nhôm V20*1,2cm(6 mét) (Cây)
Giá PK2 496000 đ Giá tham chiếu CT-3488 Sắt tấm 500*400*20mm (Tấm)
Giá PK2 185000 đ Giá tham chiếu CT-3235 Ống hơi kẽm 21 dày 2.6 (Cây)
Giá PK2 235000 đ Giá tham chiếu CT-3232 sắt tấm dày 32mm (50x100) (Tấm)
Giá PK2 60000 đ Giá tham chiếu CT-3195 Nhôm hộp 10*20 (Cây)
Giá PK2 40000 đ Giá tham chiếu CT-3167 sắt tấm 170*350*5mm (Tấm)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu CT-3127 Sắt tròn 5 ly (Kg)
Giá PK2 25000 đ Giá tham chiếu CT-3126 Sắt la 1,4 (Cây)
Giá PK2 157000 đ Giá tham chiếu CT-2987 Sắt tròn phi 21*2.5mm (Cây)
Giá PK2 284000 đ Giá tham chiếu CT-2930 Sắt tấm CNC 260 x 105 x 8mm (Tấm)
Giá PK2 18000 đ Giá tham chiếu CT-2698 đầu nối đường ống 34 (Cái)
Giá PK2 35000 đ Giá tham chiếu CT-2697 co sắt phi 27 (Cái)
Giá PK2 95000 đ Giá tham chiếu CT-2696 khóa đường ống 21đồng thau (Cái)
Giá PK2 45000 đ Giá tham chiếu CT-2695 van chạc 3 đường ống hơi (Cái)
Giá PK2 190000 đ Giá tham chiếu CT-2694 đường ống sắt phi 34 (Cây)
Giá PK2 123000 đ Giá tham chiếu CT-2693 đường ống sắt phi 21... (Cây)
Giá PK2 110000 đ Giá tham chiếu CT-2667 Sắt V3 1.4mm. (Cây)
Giá PK2 150000 đ Giá tham chiếu CT-2666 Sắt Hộp 30*60*1.2mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 118000 đ Giá tham chiếu CT-2665 Sắt V4 1.4mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 143000 đ Giá tham chiếu CT-2645 sắt tròn phi 12 (Cây)
Giá PK2 156000 đ Giá tham chiếu CT-2640 Sắt vê 50 x 2 mm dài 6mét (Cây)
Giá PK2 352000 đ Giá tham chiếu CT-2620 sắt V5 dày 4,5mm, 6met (Cây)
Giá PK2 102000 đ Giá tham chiếu CT-2526 Sắt vuông 30*1,2mm (6mét) (Cây)
Giá PK2 85000 đ Giá tham chiếu CT-2306 Sắt tấm 500*300*4mm (Tấm)
Giá PK2 550000 đ Giá tham chiếu CT-2299 Sắt hộp mạ kẽm 50x100*2mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 747000 đ Giá tham chiếu CT-2298 Inox vê 40*3mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 68000 đ Giá tham chiếu CT-2224 Sắt vê 20 x 1,2 mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 238000 đ Giá tham chiếu CT-2005 Sắt hộp 30*60*1.2mm( 6 mét) mạ kẽm (Cây)
Giá PK2 72000 đ Giá tham chiếu CT-1938 Sắt hộp vuông 10*20*1.2mm(6 mét) (Cây)
Giá PK2 98000 đ Giá tham chiếu CT-1903 Sắt V30*30 - 1.5mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 210000 đ Giá tham chiếu CT-1893 sắt tròn 42 mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 759000 đ Giá tham chiếu CT-1823 ống trang kẽm 60mm 3.2mm (Cây)
Giá PK2 1179000 đ Giá tham chiếu CT-1799 Inox Tấm 2400*600mm (Tấm)
Giá PK2 399600 đ Giá tham chiếu CT-1796 Ống thép phi 90*1,8mm (Cây)
Giá PK2 95000 đ Giá tham chiếu CT-1903 Sắt V20 - 1.8mm(6 mét) (Cây)
Giá PK2 300000 đ Giá tham chiếu CT-1647 Sắt tròn phi 27*1.8mm (Cây)
Giá PK2 84000 đ Giá tham chiếu CT-1646 Sắt la 40*5mm dài 3mét (Cây)
Giá PK2 355000 đ Giá tham chiếu CT-1589 sắt tròn Ø 21*6000mm (Cây)
Giá PK2 121500 đ Giá tham chiếu CT-0023 Ống T STK 90mm (Cái)
Giá PK2 399600 đ Giá tham chiếu CT-0021 Ống STK 90*1.8mm (Cây)
Giá PK2 156600 đ Giá tham chiếu CT-0181 Sắt tròn phi 27mm (Mét)
Giá PK2 16200 đ Giá tham chiếu CT-0193 Thép phi 10mm (Kg)
Giá PK2 140000 đ Giá tham chiếu CT-0010 Sắt vuông 40*40*1.2mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 220000 đ Giá tham chiếu CT-0015 Sắt hộp 40*80*1.2mm(6 mét) (Cây)
Giá PK2 16200 đ Giá tham chiếu CT-0021 Sắt la 14*3 mm(3 mét) (Cây)
Giá PK2 235000 đ Giá tham chiếu CT-0023 Sắt V 50*2mm(6 mét) (Cây)
Giá PK2 60000 đ Giá tham chiếu CT-0024 Sắt vuông 14*14*1.2mm(6 mét) (Cây)
Giá PK2 26000 đ Giá tham chiếu CT-0087 Steel bar 20*2mm(3 mét) (Cây)
Giá PK2 110000 đ Giá tham chiếu CT-0092 Sắt vuông 30*30*1.4mm(6 mét) (Cây)
Giá PK2 132000 đ Giá tham chiếu CT-0093 Sắt hộp 25*50*1.2mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 41000 đ Giá tham chiếu CT-0094 Sắt la 30*2mm(3 mét) (Cây)
Giá PK2 22000 đ Giá tham chiếu CT-0110 Sắt la 12*2mm(3 mét) (Cây)
Giá PK2 87000 đ Giá tham chiếu CT-0153 Sắt vuông 25*25*1.5mm( 6 mét) (Cây)
Giá PK2 132000 đ Giá tham chiếu CT-0154 Sắt V 40*1.5mm 6 mét) (Cây)
Giá PK2 135000 đ Giá tham chiếu CT-0155 Sắt hộp 25*50*1.2mm (kẽm) 6 mét (Cây)
Giá PK2 490000 đ Giá tham chiếu CT-0157 Sắt U6 dày 5mm (Cây)
Giá PK2 19000 đ Giá tham chiếu CT-0163 Sắt tấm 80*80*5mm (Tấm)
Giá PK2 66000 đ Giá tham chiếu CT-0191 Sắt la 40*2 mm (Cây)
Giá PK2 302000 đ Giá tham chiếu CT-0228 Sắt hộp mạ kẽm 30*60*1.5mm (Cây)
Giá PK2 85000 đ Giá tham chiếu CT-0019 Sắt V 25mm dày 1,5mm, 6m (Cây)
Giá PK2 53000 đ Giá tham chiếu CT-0280 Sắt vuông 14x14x1.2mm,6met (Cây)
Giá PK2 250000 đ Giá tham chiếu CT-0204 Sắt vuông 40*40*1.8mm, 6met (Cây)
Giá PK2 14000 đ Giá tham chiếu CT-0205 Sắt la 15x2mm, 3met (Cây)
Giá PK2 145000 đ Giá tham chiếu CT-0237 Sắt V 40*2mm, 6m (Mét)
Giá PK2 97000 đ Giá tham chiếu CT-0033 Sắt vuông 20*1,4 mm, 6m (Cái)
Giá PK2 đ Giá tham chiếu CT-0282 Ống STK 27mm (Cây)
Giá PK2 195000 đ Giá tham chiếu CT-0289 Sắt hộp (25*50*1.5)mm,6m (Cây)
Giá PK2 170000 đ Giá tham chiếu CT-0290 Sắt V4*3.0mm (6 met) (Cây)
Giá PK2 98000 đ Giá tham chiếu CT-0291 Sắt la 50x5mmx6m (Cây)
Giá PK2 275000 đ Giá tham chiếu CT-0297 Sắt hộp (40x80x1.8) mm , 6m (Cây)
X
Giá
Giá từ Phòng ban(*)
Thời gian thanh toán
Nhà cung cấp

Copyright © 2015 CÔNG TY TNHH PUNGKOOK SÀI GÒN II. All right reserved. Powered by vnwebpro.com