Hướng dẫn 0 Giỏ hàng Đăng nhập

Giá PK2 14000000 đ Giá tham chiếu AC-85035 Máy lạnh Dakin ftks35 (Cái)
Giá PK2 19500000 đ Giá tham chiếu AD-84284 máy lạnh LG-V24ENF Inverter (Cái)
Giá PK2 198000 đ Giá tham chiếu AD-83497 Van ngã 3 12mm (Cái)
Giá PK2 135000 đ Giá tham chiếu AD-83496 Van ngã ba 6mm (Cái)
Giá PK2 650000 đ Giá tham chiếu AD-83281 Cánh quạt đầu nóng 1,5 HP (Cái)
Giá PK2 12000 đ Giá tham chiếu AD-83279 Tụ điện 2MF (Cái)
Giá PK2 60000 đ Giá tham chiếu AD-83277 Tụ điện 35MF (Cái)
Giá PK2 2700000 đ Giá tham chiếu AD-83274 Block 1,5 HP (Cái)
Giá PK2 1600000 đ Giá tham chiếu AD-82978 sạt ga máy lạnh (Cái)
Giá PK2 250000 đ Giá tham chiếu AD-82977 Ống đồng ( 10 ; 19 ) (Mét)
Giá PK2 70200 đ Giá tham chiếu AD-82883 Dây đầu port máy lạnh. (Sợi)
Giá PK2 500000 đ Giá tham chiếu AD-82303 Công thợ ráp , ni tơ (Máy)
Giá PK2 500000 đ Giá tham chiếu AD-82302 Gas máy lạnh (Máy)
Giá PK2 9600000 đ Giá tham chiếu AD-82301 Block máy lạnh Model: LPUC1008FA0 (Cái)
Giá PK2 380000 đ Giá tham chiếu AD-81995 Cánh quat máy lạnh 1HP LG (Cái)
Giá PK2 650000 đ Giá tham chiếu AD-81936 Bo mạch máy lạnh LG ( EBR39187714 ) (Cái)
Giá PK2 255000 đ Giá tham chiếu AD-81231 Van ngã 3 máy lạnh phi 16 (Cái)
Giá PK2 350000 đ Giá tham chiếu AD-81014 Board màn hình máy lạnh (Cái)
Giá PK2 150000 đ Giá tham chiếu AD-80957 Van ngã 3 10mm của máy lạnh (Cái)
Giá PK2 305000 đ Giá tham chiếu AD-80956 Van ngã 3 máy lạnh 19mm (Cái)
Giá PK2 685000 đ Giá tham chiếu AD-80572 Motor đầu nóng máy lạnh 1.5HP (Cái)
Giá PK2 435000 đ Giá tham chiếu AD-80497 Quạt gió máy lạnh 1,5HP (Cái)
Giá PK2 250000 đ Giá tham chiếu AD-80333 Mắt máy lạnh (Cái)
Giá PK2 900000 đ Giá tham chiếu AD-80242 Quạt dàn nóng máy lạnh 1HP (Cái)
Giá PK2 260000 đ Giá tham chiếu AD-69317 Mắt sensor máy lạnh 2HP (Cái)
Giá PK2 115000 đ Giá tham chiếu AD-69232 Van 3 ngã đồng 19mm (Cái)
Giá PK2 32000 đ Giá tham chiếu AD-69230 Ống đồng 6mm+ gel (Mét)
Giá PK2 975000 đ Giá tham chiếu AD-17093 Motor quạt đầu nóng máy lạnh 2 ngựa (Cái)
Giá PK2 1550000 đ Giá tham chiếu AD-5681 Motor quạt đầu lạnh (Cái)
Giá PK2 81000 đ Giá tham chiếu AD-5292 Tụ máy lạnh 60MF (Cái)
Giá PK2 70000 đ Giá tham chiếu AD-5291 Tụ máy lạnh 50MF (Cái)
Giá PK2 67000 đ Giá tham chiếu AD-5290 Tụ máy lạnh 40MF (Cái)
Giá PK2 54000 đ Giá tham chiếu AD-5289 Tụ máy lạnh 30MF (Cái)
Giá PK2 7500000 đ Giá tham chiếu AD-4981 Block máy lạnh 5.0HP (Cái)
Giá PK2 3900000 đ Giá tham chiếu AD-4980 Block máy lạnh 2.5 HP (Cái)
Giá PK2 2600000 đ Giá tham chiếu AD-4978 Block máy lạnh 2.0 HP (Cái)
Giá PK2 2500000 đ Giá tham chiếu AD-4958 Block máy lạnh 1.0 HP (Cái)
Giá PK2 70000 đ Giá tham chiếu AD-3191 Dây đầu bọt máy lạnh (Sợi)
Giá PK2 150000 đ Giá tham chiếu AD-3135 Remote máy điều hòa (Cái)
Giá PK2 1650000 đ Giá tham chiếu AD-2435 Gas R22 Ấn độ (Thùng)
Giá PK2 61000 đ Giá tham chiếu AC-0003 Ống đồng 10+6+ gel (Mét)
Giá PK2 105000 đ Giá tham chiếu AC-0013 Ống đồng 12+6+ gel (Mét)
X
Giá
Giá từ Phòng ban(*)
Thời gian thanh toán
Nhà cung cấp

Copyright © 2015 CÔNG TY TNHH PUNGKOOK SÀI GÒN II. All right reserved. Powered by vnwebpro.com