Hướng dẫn 0 Giỏ hàng Đăng nhập

Giá PK2 425250 đ Giá tham chiếu J-36~J-38 Phụ tùng J-36+J-37+J-38 cho máy Sunstar 1507 (Bộ)
Giá PK2 241942250 đ Giá tham chiếu SPS/F-2516-HS-22 Máy may lập trình SPS/F-2516-HS-22 (Bộ)
Giá PK2 1012500 đ Giá tham chiếu PBT-BD000300-81798 Dây curoa trục Y PBT-BD000300 (Cái)
Giá PK2 1923750 đ Giá tham chiếu CHK-HA000100-81264 Chao máy 5030 CHK-HA000100 (Cái)
Giá PK2 255000 đ Giá tham chiếu E61-27627 Chân vịt máy may điện tử (Cái)
Giá PK2 295000 đ Giá tham chiếu F59-17469 Dây curoa 545-5GT 1507 (Sợi)
Giá PK2 780000 đ Giá tham chiếu PBT-BD000200-17075 Dây curoa máy may điện tử 2516 (Sợi)
Giá PK2 526000 đ Giá tham chiếu A89 Dây curoa 1506. (Cái)
Giá PK2 40 $ Giá tham chiếu D-73 ốc dao máy 5050 (Cái)
Giá PK2 5 $ Giá tham chiếu D-74 Tán máy 5050 (Cái)
Giá PK2 13 $ Giá tham chiếu D-67 Đế dao máy 5050 (Cái)
X
Giá
Giá từ Phòng ban(*)
Thời gian thanh toán
Nhà cung cấp

Copyright © 2015 CÔNG TY TNHH PUNGKOOK SÀI GÒN II. All right reserved. Powered by vnwebpro.com